DRZWI OTWARTE

Coroczne spotkania maturzystów z naukowcami i studentami z Wydziału, podczas których kandydaci uzyskają informacje m.in. o ofercie kształcenia, poznają infrastrukturę Wydziału oraz zobaczą, jak wygląda życie studenckie.

NOC BIOLOGÓW

Coroczne (styczniowe) ogólnopolskie spotkanie pasjonatów biologii, którzy podczas wykładów, warsztatów i pokazów mogą poszerzyć swoją wiedzę.

INSTYTUT KREATYWNEJ BIOLOGII (IKB)

Comiesięczne spotkania z naukowcami z Wydziału skierowane głównie do uczniów szkół średnich zainteresowanych biologią.

UNIWERSYTET ZAWSZE OTWARTY (UZO)

Całoroczny program współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami.

FESTIWAL NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI (FNTIS)

Coroczne (kwietniowe) wydarzenia naukowe, kulturalne i artystyczne przygotowane m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne instytucje naukowe i kulturalne skierowane głównie do mieszkańców Łodzi i okolic.

ZDOLNY UCZEŃ - ŚWIETNY STUDENT

Program umożliwiający najzdolniejszym uczniom indywidualne konsultacje z nauczycielami akademickimi oraz udział w wybranych zajęciach i badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim.