Sprawy Studenckie
sekcja.studenta@biol.uni.lodz.pl

Sprawy kierowane do Władz Wydziału
biuro.dziekana@biol.uni.lodz.pl

Kancelaria
kancelaria@biol.uni.lodz.pl

Sprawy dotyczące finansowania (inne niż: prefinansowanie, korekty za publikacje)
​​​​​​​finanse_bios@biol.uni.lodz.pl​​​​​​​

Rada Wydziału
rada.wydzialu@biol.uni.lodz.pl

Projekty i publikacje
prorozwoj_bios@biol.uni.lodz.pl

Stopnie naukowe
stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl