TERMINY RAD WYDZIAŁU BIOŚ UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Terminy posiedzeń Rad Wydziału i zgłaszania spraw na nich procedowanych

* Zmieniono Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Termin posiedzenia

Zgłaszanie spraw najpóźniej do

18 października 2022 r.

4 października 2022 r.

22 listopada 2022 r.

8 listopada 2022 r.

13 grudnia 2022 r.

29 listopada 2022 r.

10 stycznia 2023 r.

27 grudnia 2022 r.

21 lutego 2023 r.

7 lutego 2023 r.

28 marca 2023 r.

14 marca 2023 r.

25 kwietnia 2023 r.

11 kwietnia 2023 r.

30 maja 2023 r.

16 maja 2023 r.

* 27 czerwca 2023 r. – uroczyste posiedzenie Rady Wydziału

* 4 lipca 2023 r.

20 czerwca 2023 r.

* 22 września 2023 r.

8 września 2023 r.

KONTAKT

rada.wydzialu@biol.uni.lodz.pl

tel. 42 635 45 05, 42 635 45 07

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA W KADENCJI 2020 – 2024

Profesorowie, profesorowie Uczelni oraz pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

Lp.

Imię i nazwisko

dyscyplina – specjalność

1.

Prof. dr hab. Jerzy Bańbura

ekologia – zoologia, ornitologia, ekologia, biologia ewolucyjna

2.

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

biochemia – genetyka, biochemia kwasów nukleinowych

3.

Prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

biologia – zoologia

4.

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

biofizyka

5.

Prof. dr hab. Magdalena Bryś

biochemia – biologia molekularna, transformacja nowotworowa

6.

Prof. dr hab. Bożena Bukowska

ochrona środowiska – biofizyka

7.

Prof. dr hab. Piotr Frankiewicz

ochrona środowiska – ekologia wód śródlądowych

8.

Prof. dr hab. Michał Grabowski

biologia – zoologia

9.

Prof. dr hab. Maksim Ionov

biofizyka – biofizyka medyczna

10.

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

biologia – cytofizjologia

11.

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

biofizyka – biofizyka medyczna

12.

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

ekologia – ichtiologia

13.

Prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska

biologia – fizjologia roślin

14.

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

biotechnologia

15.

Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

biologia

16.

Prof. dr hab. Agnieszka Marczak

biofizyka

17.

Prof. dr hab. Janusz Maszewski

biologia – biologia komórki

18.

Prof. dr hab. Jaromir Michałowicz

biologia – biofizyka

19.

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

mikrobiologia – immunologia, mikrobiologia kliniczna

20.

Prof. dr hab. Piotr Minias

ekologia

21.

Prof. dr hab. Tomasz Popławski

biochemia – genetyka molekularna

22.

Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

biologia – fizjologia roślin

23.

Prof. dr hab. Martin Reichard

biologia – ichtiologia

24.

Prof. dr hab. Antoni Różalski

mikrobiologia – mikrobiologia, immunobiologia bakterii, immunochemia bakterii

25.

Prof. dr hab. Joanna Saluk

biochemia – biochemia hemostazy

26.

Prof. dr hab. Jacek Siciński

ochrona środowiska – biologia, zoologia

27.

Prof. dr hab. Maria J. Skłodowska

biologia – fizjologia i biochemia roślin, biotechnologia

28.

Prof. dr hab. Mirosław Soszyński

biofizyka – biologia, biofizyka błon

29.

Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

biochemia – genetyka molekularna

30.

Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

biochemia – genetyka molekularna

31.

Prof. dr hab. Piotr Zieliński

ochrona środowiska – biologia, ornitologia, herpetologia, ochrona fauny

32.

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

biologia – antropologia

33.

Dr hab. Aneta Balcerczyk, prof. UŁ

biochemia – epigenetyka

34.

Dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ

biologia – arachnologia

35.

Dr hab. Karolina Bącela-Spychalska, prof. UŁ

ekologia

36.

Dr hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ

biotechnologia – biotechnologia mikrobiologiczna

37.

Dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ

biochemia

38.

Dr hab. Renata Bocian

biologia – neurobiologia

39.

Dr hab. Joanna Brzeszczyńska

biofizyka

40.

Dr hab. Anna Drozd, prof. UŁ

biologia – zoologia, malakologia

41.

Dr hab. Magdalena Druszczyńska, prof. UŁ

mikrobiologia – mikrobiologia kliniczna, immunologia

42.

Dr hab. Dominika Drzewiecka

mikrobiologia

43.

Dr hab. Piotr Duchnowicz

biofizyka – biofizyka białek i błon biologicznych

44.

Dr hab. Małgorzata Dukowska, prof. UŁ

ekologia – hydrobiologia, ekologia wód śródlądowych

45.

Dr hab. Bożena Dziadek, prof. UŁ

mikrobiologia – parazytologia

46.

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

mikrobiologia – parazytologia

47.

Dr hab. Marek Fol, prof. UŁ

mikrobiologia – mikrobiologia lekarska, immunologia

48.

Dr hab. Ewa Gajewska, prof. UŁ

biologia – fizjologia i biochemia roślin

49.

Dr Francesco Maria Galassi, prof. UŁ

medycyna, antropologia, paleopatologia

50.

Dr hab. Mariusz Gałka, prof. UŁ

ekologia – biogeografia, paleoekologia, paleobotanika

51.

Dr hab. Justyna Gatkowska, prof. UŁ

mikrobiologia

52.

Dr hab. Michał Glądalski

biologia – biologia ewolucyjna, ekologia behawioralna

53.

Dr hab. Joanna Grabowska, prof. UŁ

ekologia – ichtiologia

54.

Dr hab. Agnieszka Grzelak

biofizyka – biofizyka molekularna

55.

Dr hab. Anna Janaszewska, prof. UŁ

biofizyka

56.

Dr hab. Tomasz Janiszewski

biologia – ekologia

57.

Dr hab. Anna Jażdżewska, prof. UŁ

nauki biologiczne

58.

Dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ

nauki biologiczne – ekologia

59.

Dr hab. Adam Kaliński

ekologia

60.

Dr hab. Izabela Kałucka

ekologia

61.

Dr hab. Edyta Kiedrzyńska

ekologia

62.

Dr hab. Marcin Kiedrzyński

ekologia – ekologia roślin

63.

Dr hab. Philippe J. R. Kok, prof. UŁ

biologia – herpetologia

64.

Dr hab. Marta Kolanowska, prof. UŁ

biologia

65.

Dr hab. Joanna Kołodziejczyk-Czepas, prof. UŁ

biochemia

66.

Dr hab. Jeremi Kołodziejek, prof. UŁ

biologia – taksonomia roślin

67.

Dr hab. Renata Kontek, prof. UŁ

biologia – genetyka, cytogenetyka

68.

Dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ

ekologia

69.

Dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ

biologia – neurobiologia

70.

Dr hab. Tomasz Kowalczyk

biologia – biotechnologia

71.

Dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat

mikrobiologia

72.

Dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ

biofizyka – radiobiologia, biofizyka medyczna

73.

Dr hab. Agnieszka Krupa

mikrobiologia

74.

Dr hab. Renata Krupa

biologia – genetyka molekularna i kliniczna

75.

Dr hab. Anna Krześlak, prof. UŁ

biochemia – cytobiochemia

76.

Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. UŁ

biologia – antropologia biologiczna

77.

Dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała, prof. UŁ

biofizyka – biofizyka medyczna

78.

Dr hab. Urszula Małolepsza, prof. UŁ

biologia – fizjologia i biochemia roślin

79.

Dr hab. Tomasz Mamos

biologia

80.

Dr hab. Katarzyna Miłowska, prof. UŁ

biofizyka

81.

Dr hab. Jerzy Nadolski, prof. UŁ

biologia

82.

Dr hab. Beata Olas, prof. UŁ

biotechnologia – biochemia hemostazy

83.

Dr hab. Krzyszof Pabis, prof. UŁ

ekologia

84.

Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ

biotechnologia – biotechnologia drobnoustrojów

85.

Dr hab. Anna Pieniążek

biofizyka

86.

Dr hab. Mateusz Płóciennik

biologia – hydrobiologia

87.

Dr hab. Justyna Polit, prof. UŁ

biologia – biologia komórki

88.

Dr hab. Michał Ponczek

biochemia – bioinformatyka, biochemia hemostazy

89.

Dr hab. Katarzyna Popłońska, prof. UŁ

biologia – cytofizjologia

90.

Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. UŁ

biologia – biologia medyczna

91.

Dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz, prof. UŁ

nauki biologiczne – biochemia

92.

Dr hab. Aleksandra Rodacka

biofizyka – radiobiologia, biofizyka medyczna

93.

Dr hab. Aneta Rogalska, prof. UŁ

biofizyka

94.

Dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. UŁ

biologia – fizjologia roślin

95.

Dr hab. Sylwia Różalska, prof. UŁ

mikrobiologia – biotechnologia drobnoustrojów

96.

Dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska

biologia – mykologia

97.

Dr hab. Dorota Rybaczek, prof. UŁ

biologia – biologia komórki

98.

Dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ

mikrobiologia – mikrobiologia lekarska

99.

Dr hab. Aneta Sitek, prof. UŁ

biologia – antropologia biologiczna

100.

Dr hab. Mirosława Słaba, prof. UŁ

biotechnologia – biotechnologia mikrobiologiczna

101.

Dr hab. Carl Smith, prof. UŁ

biologia – ichtiologia, bioinformatyka

102.

Dr hab. Agnieszka Soszyńska, prof. UŁ

nauki biologiczne – biologia

103.

Dr hab. Paweł Stączek, prof. UŁ

mikrobiologia – genetyka drobnoustrojów

104.

Dr hab. Dariusz Stępiński, prof. UŁ

biologia – cytofizjologia

105.

Dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ

nauki biologiczne

106.

Dr hab. Katarzyna Szafrańska

biologia

107.

Dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec, prof. UŁ

biologia – entomologia

108.

Dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ

mikrobiologia – bakteriologia

109.

Dr hab. Mariusz Tszydel

nauki biologiczne – ekologia

110.

Dr hab. Magdalena Urbaniak, prof. UŁ

ekologia – ekohydrologia

111.

Dr hab. Lorenzo Vilizzi, prof. UŁ

ekologia – ichtiologia

112.

Dr hab. Iwona Wagner, prof. UŁ

nauki biologiczne – ekologia

113.

Dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

biologia – neurobiologia

114.

Dr hab. Radosław Włodarczyk, prof. UŁ

ekologia

115.

Dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ

ekologia – ekologia wód śródlądowych

116.

Dr hab. Agnieszka Wojtczak

biologia

117.

Dr hab. Grzegorz J. Wolski

biologia – briologia

118.

Dr hab. Beata Woziwoda

ekologia – ekologia roślin

119.

Dr hab. Katarzyna Zielińska

ekologia

120.

Dr hab. Grzegorz Zięba

ekologia

121.

Dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ

biologia – algologia

Pracownicy emerytowani z tytułem profesora lub doktora habilitowanego

Lp.

Imię i nazwisko

dyscyplina  specjalność

1.

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

biofizyka – biofizyka reaktywnych form tlenu, biofizyka błon

2.

Dr hab. Alina Błaszczyk, prof. UŁ

biologia – genetyka, cytogenetyka

3.

Prof. dr hab. Krystyna Czyżewska

ekologia – biologia, lichenologia, geobotanika

4.

Prof. dr hab. Henryka Długońska

mikrobiologia – immunologia, mikrobiologia, immunoparazytologia

5.

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

biotechnologia – biotechnologia mikrobiologiczna, mikrobiologia przemysłowa

6.

Prof. dr hab. Barbara Gabara

biologia – embriologia roślin, cytologia i cytochemia roślin

7.

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak

biofizyka – biologia

8.

Prof. dr hab. Wanda Galicka

ekologia – ekologia zbiorników wodnych

9.

Dr hab. Łukasz Głowacki

ekologia – ichtiologia

10.

Dr hab. Henryk Gołębiewski, prof. nadzw.

biologia – neurobiologia

11.

Prof. dr hab. Teresa Gościcka

biologia – immunologia, mikrobiologia

13.

Prof. dr hab. Krzysztof Gwoździński

ochrona środowiska – biofizyka, biologia molekularna

14.

Prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara

biologia – geobotanika

15.

Prof. dr hab. Krystyna M. Janas

biologia – fizjologia roślin

16.

Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski

biologia – zoologia, hydrobiologia, oceanobiologia

17.

Prof. dr hab. Adam Jaworski

mikrobiologia – genetyka drobnoustrojów

18.

Prof. dr hab. Zofia Jóźwiak

biofizyka

19.

Prof. dr hab. Zofia M. Kiliańska

biochemia – biologia nowotworów, apoptoza i jej zaburzenia

20.

Prof. dr hab. Aneta Koceva-Chyła

biochemia – biochemia leków przeciwnowotworowych, biologia molekularna, biofizyka

21.

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz

biotechnologia – genetyka molekularna roślin

22.

Prof. dr hab. Jan Konopacki

biologia – neurofizjologia

23.

Prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

biochemia – biologia molekularna, transformacja nowotworowa, transdukcja sygnału w komórce, regulacja ekspresji genów

24.

Prof. dr hab. Tadeusz Krajewski

biochemia – biologia molekularna, biochemia krzepnięcia krwi

25.

Dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ

ekologia – biologia, geobotanika

26.

Prof. dr hab. Józef K. Kurowski

biologia – ekologia, ekologia roślin, geobotanika

27.

Prof. dr hab. Anna Lipińska

biochemia – glikobiologia komórek prawidłowych i patologicznych

28.

Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz

ekologia – botanika, mikologia

29.

Dr hab. Janusz Majecki, prof. UŁ

biologia – zoologia

30.

Prof. dr hab. Janusz Markowski

ochrona środowiska – ekologia, zoologia, teriologia

31.

Prof. dr hab. Stefan Niesiołowski

biologia – zoologia, entomologia

32.

Dr hab. Paweł Nowak, prof. UŁ

biochemia – biochemia krzepnięcia krwi

33.

Prof. dr hab. Romuald Olaczek

ekologia – geobotanika

34.

Prof. dr hab. Regina Osiecka

biologia – genetyka i cytogenetyka

35.

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. UŁ

biologia – fizjologia i biochemia roślin, biologia stresu i mechanizmów obronnych roślin

36.

Prof. dr hab. Andrzej Piechocki

biologia – zoologia, malakologia

37.

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała

biofizyka – biofizyka radiacyjna, radiobiologia

38.

Prof. dr hab. Barbara Różalska

mikrobiologia – mikrobiologia lekarska, immunologia infekcyjna

39.

Prof. dr hab. Wiesława Rudnicka

mikrobiologia – mikrobiologia, immunologia

40.

Dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. UŁ

biotechnologia – biologia molekularna roślin

41.

Prof. dr hab. Leon Sedlaczek

biologia – mikrobiologia, metabolizm drobnoustrojów

42.

Prof. dr hab. Henryk Stolarczyk

biologia – antropologia

43.

Prof. dr hab. Zofia Szweda-Lewandowska

biofizyka

44.

Prof. dr hab. Cezary Tomaszewski

biologia – zoologia

45.

Prof. dr hab. Barbara Wachowicz

biochemia – stres oksydacyjny, antyoksydanty, biochemia płytek krwi i hemostazy

46.

Prof. dr hab. Maciej Zalewski

ekologia – zoologia

47.

Dr hab. Alojzy Zgirski, prof. UŁ

biochemia

48.

Dr hab. Halina Żbikowska, prof. UŁ

biochemia – oksydacja białek osocza, biochemia białek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Mgr Monika Błaszczyk

2.

Mgr Maria Brzozowska

3.

Dr Aleksandra Budzyńska

4.

Dr Aneta Domańska

5.

Mgr Marta Gabryelczyk

6.

Dr Magdalena Gapińska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność“ UŁ

7.

Dr Sława Glińska

8.

Dr Michał Gorzkiewicz

9.

Mgr Joanna Goździk

10.

Mgr Dorota Kasprzak

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Lp.

Imię i nazwisko

Doktoranci:

1.

Mgr Edyta Janik-Karpińska

2.

Mgr Michał Juszczak

3.

Mgr Anastazja Poczta-Krawczyk

4.

Mgr Mateusz Urbaniak