Kadencja w latach 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
dr Agnieszka Wolańska-Kamińska​

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biologia, Biologia kryminalistyczna
dr hab. Renata Bocian

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biotechnologia, Mikrobiologia
dr Anita Ciesielska

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, EkoMiasto, Ochrona Środowiska
dr Natalia Ratajczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji
dr Mariusz Krupiński

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
dr Agnieszka Bednarek

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk pedagogicznych
dr hab. Radosław Włodarczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia nauczycielskiego i współpracy ze szkołami
dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą
dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr hab. Joanna Grabowska, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Mobility Direct
dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych
dr hab. Dorota Rybaczek, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami i biznesem
prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

Pełnomocnik Dziekana ds. wydziałowej sieci komputerowej
dr Eligiusz Serafin

Pełnomocnik Dziekana ds. wykorzystania aparatury w POMiSTB
dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. inwestycji i remontów
dr hab. Jerzy Nadolski, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
dr hab. Agnieszka Soszyńska, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. koordynowania pomocy humanitarnej
mgr Danuta Babska​​​​​​​

Wydziałowy Koordynator do spraw e-learningu
dr Katarzyna Bergier

KONTAKT

Kontakt z pełnomocnikami możliwy jest drogą elektroniczną.

DYŻURY ONLINE PRODZIEKANA DS. DYDAKTYKI I PEŁNOMOCNIKÓW DS. KIERUNKÓW W APLIKACJI MICROSOFT TEAMS

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!

W celu umówienia się na spotkanie z Prodziekanem/Pełnomocnikiem, prześlij zgłoszenie na adres: prostudent@biol.uni.lodz.pl zgodnie ze wzorem:
KIERUNEK_STOPIEŃ_ROK_TEMAT SPOTKANIA
np. BIOLOGIA_I STOPIEŃ_II ROK_POWTARZANIE ROKU

Informację o terminie i godzinie spotkania z Prodziekanem/Pełnomocnikiem otrzymasz e-mailowo od pracownika Dziekanatu.

UWAGA! W spotkaniu w MS Teams może uczestniczyć student posiadający adres e-mail w domenie UŁ (imię.nazwisko@edu.uni.lodz.pl)!

Prodziekan ds. dydaktyki - dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biologia, Biologia kryminalistyczna - dr hab. Renata Bocian
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biotechnologia, Mikrobiologia - dr Anita Ciesielska
Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, EkoMiasto, Ochrona Środowiska - dr Natalia Ratajczyk

Informujemy, że wszystkie sprawy studenckie (z wyjątkiem zgłoszenia prośby o umówienie się na spotkanie z Prodziekanem/Pełnomocnikiem) należy zgłaszać bezpośrednio do pracownika Dziekanatu zajmującego się właściwym kierunkiem: