Kadencja w latach 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia
dr Agnieszka Wolańska-Kamińska​

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biologia, Biologia kryminalistyczna
dr hab. Renata Bocian

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biotechnologia, Mikrobiologia
dr Anita Ciesielska

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków: Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, EkoMiasto, Ochrona Środowiska
dr Natalia Ratajczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z zagranicą
dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr hab. Joanna Grabowska, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji
dr Mariusz Krupiński

Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia nauczycielskiego i współpracy ze szkołami
dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk pedagogicznych
dr hab. Radosław Włodarczyk, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych
dr Agnieszka Bednarek

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych
dr hab. Dorota Rybaczek, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+,
Pełnomocnik Dziekana ds. dobrostanu zwierząt,
Pełnomocnik Dziekana ds. szkoleń, praktyk i staży z zakresu użytkowania zwierząt doświadczalnych

dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. programu Mobility Direct,
Pełnomocnik Dziekana ds. wykorzystania aparatury w POMiSTB

dr hab. Marek Wieczorek, prof. UŁ

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów z pracodawcami i biznesem
prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

Pełnomocnik Dziekana ds. wydziałowej sieci komputerowej
dr Eligiusz Serafin

Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony danych osobowych
dr hab. Agnieszka Soszyńska, prof. UŁ

Wydziałowy Koordynator do spraw e-learningu
dr Katarzyna Bergier

KONTAKT

Kontakt z pełnomocnikami możliwy jest drogą elektroniczną.