Dziekanat
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (Budynek E)
ul. Pilarskiego 14/16
90-231 Łódź

Zespół Sekcji Studenta
tel: 42 635 47 47 
sekcja.studenta@biol.uni.lodz.pl

Zespół Planistów
tel: 42 635 45 38
planista@biol.uni.lodz.pl

Biuro Dziekana
tel: 42 635 45 37
biuro.dziekana@biol.uni.lodz.pl

ZESPÓŁ SEKCJI STUDENTA

Dziekanat, parter, pok. 1
tel: 42 635 47 47
sekcja.studenta@biol.uni.lodz.pl

Studia stacjonarne I oraz II stopnia​

PONIEDZIAŁEK – obsługa stacjonarna w godz. 10:00 – 13:00
WTOREK – obsługa drogą mailową z pracownikiem Zespołu Sekcji Studenta
ŚRODA – nieczynne
CZWARTEK – obsługa stacjonarna w godz. 9:00 – 12:00
PIĄTEK – obsługa drogą mailową z pracownikiem Zespołu Sekcji Studenta

 

Studia niestacjonarne I oraz II stopnia

SOBOTA – w roku akademickim 2023/2024 w następujących dniach:

 • 7 października 2023 r.
 • 21 października 2023 r.
 • 18 listopada 2023 r.
 • 2 grudnia 2023 r.
 • 13 stycznia 2024 r.
 • 3 lutego 2024 r.

BIOLOGIA I stopnia
BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA I stopnia


BIOTECHNOLOGIA I stopnia
MIKROBIOLOGIA I oraz II stopnia
Program MOST


BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE I stopnia
EKOMIASTO I stopnia
OCHRONA ŚRODOWISKA I oraz II stopnia


BIOLOGIA II stopnia
BIOTECHNOLOGIA II stopnia
ERASMUS MUNDUS

BIOLOGIA I oraz II stopnia


OCHRONA ŚRODOWISKA I oraz II stopnia

ZESPÓŁ PLANISTÓW

Dziekanat, parter, pok. nr 7
tel: 42 635 45 38
planista@biol.uni.lodz.pl

PONIEDZIAŁEK – obsługa stacjonarna w godz. 10:00-13:00
WTOREK – obsługa drogą mailową
ŚRODA – nieczynne
CZWARTEK – obsługa stacjonarna w godz. 9:00-12:00
PIĄTEK – obsługa drogą mailową

  Plany zajęć dydaktycznych
  Rezerwacje sal
  Wykłady monograficzne - rejestracje
  Aktualizacje planów studiów na stronie wydziałowej


  Plany zajęć dydaktycznych
  Blok kształcenia pedagogicznego
  ERASMUS+ incoming students
  Umowy bilateralne
  Rezerwacje sal
  Wykłady monograficzne - rejestracje


  Wydziałowy koordynator zajęć ogólnouczelnianych
  Plany zajęć dydaktycznych
  Elektroniczna ankieta
  Pensum nauczycieli spoza Wydziału BiOŚ UŁ
  Wykłady monograficzne - rejestracje


  Plany zajęć dydaktycznych
  Praktyki zawodowe studentów przygotowujące do wykonywania zawodu
  Rekrutacja na studia
  Rezerwacje sal
  Wykłady monograficzne - rejestracje

  Attention!
  The service is provided by the Planners Team (ground floor, room 7)
  If you need to come to the Dean's Office please contact us by email planista@biol.uni.lodz.pl in advance to make an appointment!

  Office hours:
  MONDAY – stationary service from 10:00 – 13:00
  TUESDAY – e-mail service by planista@biol.uni.lodz.pl
  WEDNESDAY – closed
  THURSDAY – stationary service from 9:00 – 12:00
  FRIDAY – e-mail service by planista@biol.uni.lodz.pl

  BIURO DZIEKANA

  Sprawy organizacyjne i kancelaryjne
  Pracownia powielajaca


  Sprawy finansowo-księgowe Wydziału
  Stopnie i tytuły naukowe: umowy i rachunki w postępowaniach awansowych


  Współpraca z zagranicą
  Sprawy organizacyjne


  Sprawy finansowo-księgowe Wydziału
  Projekty naukowo-badawcze


  Dorobek publikacyjny Wydziału
  Pre-finansowanie, refundacja i korekty jezykowe


  Stopnie i tytuły naukowe: Studia doktoranckie
  Organy kolegialne
  Sprawy organizacyjne


  Stopnie i tytuły: postępowania o nadanie stopnia doktora
  Sprawy organizacyjne i kancelaryjne


  Stopnie i tytuły naukowe: postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego
  Oświadczenia RODO (ewidencja w imieniu Administratora Danych Osobowych)


  Sprawy finansowo-księgowe Wydział
  Sprawy organizacyjne

  DYREKTOR

  Dziekanat –  biuro.dziekana@biol.uni.lodz.pl
  Dział Administracyjny –  dzial.administracyjny@biol.uni.lodz.pl

  Organizacja i zarządzanie pracą Działu Administracyjnego i Dziekanatu
  Sprawy kadrowe Wydziału
  Podział subwencji