Kolegium Dziekańskie kadencja w latach 2020-2024

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Andrzej Kruk
kontakt: dziekan@biol.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. stopni naukowych
prof. dr hab. Agnieszka Marczak
kontakt: stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ
kontakt: prostudent@biol.uni.lodz.pl

Prodziekan ds. rozwoju i badań
dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ
kontakt: prorozwoj_bios@biol.uni.lodz.pl

Kontakt z członkami Kolegium Dziekańskiego jest możliwy po uprzednim umówieniu się drogą elektroniczną.