Nr rachunku bankowego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ: 83 1240 3028 1111 0010 2942 8897

Nr r-ku bankowego przeznaczony jest dla wpłat za:

  • legitymację,
  • blok pedagogiczny,
  • dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym,
  • dodatkowy suplement w języku angielskim,
  • duplikat dyplomu i suplementu,
  • przesyłkę poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla Absolwentów.

W tytule przelewu należy zamieścić informacje:

  • Imię i nazwisko,
  • Rok, stopień, kierunek studiów (np. 2. rok II stopień BT, gdzie B oznacza biologię, BN - biologię nauczycielską, BT - biotechnologię, MB - mikrobiologię, OS – ochronę środowiska, EM – EkoMiasto, BM – Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, BK - biologię kryminalistyczną) oraz
  • Tytuł opłaty (np. za legitymację).