Tytuł naukowy profesora na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm./

 1. Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora jest Rada Doskonałości Naukowej, która następnie może skierować do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.
 2. Wymogi -  tytuł naukowy profesora może być nadany osobie, która posiada:
  • stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
  • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
   • W wyjątkowych przypadkach tytuł profesora może zostać nadany osobie posiadającej stopień doktora, jeżeli będzie to uzasadnione najwyższą jakością osiągnięć naukowych. W takiej sytuacji należy jednak odpowiednio stosować pozostałe wymogi dotyczące dorobku, o których wspomniano powyżej.
   • Osiągnięcia stanowiące podstawę do nadania tytułu mogą także przyjąć formę zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.
   • Tytuł profesora może być nadany wyłącznie osobie, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami. W przeciwnym przypadku, nawet mimo spełniania wyżej wymienionych przesłanek merytorycznych, tytuł ten nie zostanie nadany.
 3. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby, zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań, składany do Rady Doskonałości Naukowej (RDN)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności