Informator ECTS pozwala zapoznać się z charakterystyką poszczególnych kierunków studiów i realizowanych przedmiotów. Student znajdzie tu szereg informacji, które pozwolą obrać właściwą ścieżkę edukacyjną lub zawodową.

Informator ECTS, kliknij