Mamy kategorię A

Uniwersytet Łódzki posiada kategorię naukową A w naukach biologicznych jako jeden z zaledwie dwóch uniwersytetów klasycznych w Polsce (według oceny Ministerstwa Edukacji i Nauki za lata 2017-2021). Kategoria A oznacza bardzo dobry poziom badań naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Według Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyróżniamy się wśród wydziałów biologicznych w Polsce pod względem:

 • kadry,
 • bazy naukowo-dydaktycznej,
 • współpracy krajowej i międzynarodowej.

NASZE KIERUNKI

Posiadamy najbogatszą ofertę dydaktyczną wśród wydziałów biologicznych w Polsce.

Prowadzimy studia licencjackie i magisterskie na kierunkach:

to kierunek dla którego Polska Komisja Akredytacyjna wyrażając dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Otwarty na Świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej". Więcej informacji o przyznanym Certyfikacie znajdziesz na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na kierunku Biologia oferujemy:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

to kierunek dostępny tylko w Uniwersytecie Łódzkim. Uczestnicz w atrakcyjnych zajęciach praktycznych z zakresu technik kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia.

Poznaj i zapisz się na kierunek Biologia kryminalistyczna na studiach I stopnia!

to kierunek studiów na Naszym Wydziale, który na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę pozytywną, oraz w kryteriach jakościowych oceny wyróżniające za:

 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz
 • infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia.

W ramach kierunku Biotechnologia oferujemy:

to kierunek Uniwersytetu Łódzkiego prowadzony na Naszym Wydziale, który na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę pozytywną, oraz w kryteriach jakościowych oceny wyróżniające w zakresie:

 • kadry prowadzącej proces kształcenia,
 • opieki nad studentami oraz wsparcia w procesie kształcenia,
 • umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz
 • infrastruktury wykorzystanej w procesie kształcenia.

W ramach kierunku Mikrobiologia oferujemy:

cechuje się interdyscyplinarnością i łączy wiedzę z ekologii, problemów zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, prawa ochrony środowiska, monitoringu środowiska, ocen oddziaływania na środowisko oraz technologii i ekonomii w ochronie środowiska. Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia terenowe w różnych częściach Polski: Warmia i Mazury, Jura Krakowsko-Częstochowska, Tatry i Pieniny.

Na kierunku Ochrona środowiska oferujemy:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

to kierunek dostępny tylko w Uniwersytecie Łódzkim. Przygotowuje do prowadzenia badań oraz do praktycznego działania na rzecz miasta i zastosowania innowacyjnych rozwiązań dla jego rozwoju. Zajęcia prowadzone są wspolnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym.

Poznaj i zapisz się na kierunek EkoMiasto na studia I stopnia!

NASZE SUKCESY

WYSOKIEJ KLASY WYPOSAŻENIE

Odbywaj zajęcia w nowoczesnych aulach i salach ćwiczeniowych.

Nasz Wydział szczególnie dużą wagę przykłada do nauki praktycznych umiejętności pracy w laboratorium. U nas masz to zapewnione. Posiadamy nowoczesne mikroskopy konfokalne pozwalające obrazować badany materiał biologiczny w technologii 3D. Zobacz więcej zdjeć na stronie Pracowni Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych.

Posiadamy najlepszy w kraju niemedyczny Biobank, w którym zajmujemy się zagadnieniami biologii molekularnej, genetyki i bioinformatyki, oraz pobieraniem, gromadzeniem, przechowywaniem i cyfrowym udostępnianiem materiału biologicznego. Fotorelacja z otwarcia Biobanku.

Mamy własne Muzeum Przyrodnicze, a w nim 100 tys. eksponatów, w tym ciosy mamuta, czaszki żubra i nosorożca włochatego znalezione podczas budowy kanalizacji w Łodzi. Obejrzyj film i poznaj wnętrze naszego Muzeum Przyrodniczego.

Studiując u nas na kierunku Ochrona środowiska, EkoMiasto lub specjalności Biologia środowiskowa skorzystasz z wielu zajęć praktycznych w terenie. Posiadamy nowoczesną Terenową Stację Przyrodniczą w Spale z bazą dydaktyczną i noclegową.

Obejrzyj galerię zdjęć:

Badania naukowe, granty i projekty

Masz głowę pełną pomysłów naukowych? Zastanawiasz się, jak je zrealizować? Trafiłeś w dobre miejsce!

 • Z nami możesz prowadzić badania naukowe!
 • Poszerzysz swoje zainteresowania naukowe.
 • Zdobędziesz dodatkową wiedzę i doświadczenie.
 • Uzyskasz środki finansowe na prowadzenie badań i prezentację swoich wyników!

Jako student Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska skorzystaj z:

TEMATYKA BADAŃ

Na Naszym Wydziale zajmujemy się zagadnieniami współczesnego świata i życia.

WYPRAWY NAUKOWE I ODKRYCIA

Na Naszym Wydziale nie brakuje ekscytujących wypraw naukowych. Współorganizujemy międzynarodowe wyprawy do słabo poznanych ekosystemów polarnych (Ocean Południowy, Arktyka), ekosystemów wysokogórskich (Himalaje) i istotnych gospodarczo obszarów Atlantyku i Pacyfiku – od płycizn po głębiny.

Miejsca na mapie świata, w których odkryliśmy nowe gatunki w ostatnich 10 latach

Miejsca na mapie świata, w których odkryliśmy nowe gatunki w ostatnich 10 latach

Odkrywamy nowe gatunki, rodzaje, a nawet rodziny. Dotychczas odkryliśmy ponad 600 nowych gatunków.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Mamy Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej „Doskonałość we współpracy międzynarodowej”

Stanowimy centrum integracji międzynarodowego środowiska akademickiego.

Kierujemy dużymi projektami międzynarodowymi, np. we współpracy z Real Madryt.

Angażujemy się w międzynarodowe projekty społeczne. Pomagamy lokalnej społeczności w Wenezueli.

Organizujemy prestiżowe kongresy naukowców i zjazdy studentów. W ramach Chińskiej Szkoły Letniej – Understanding Poland gościliśmy studentów z Państwa Środka.

Reprezentujemy Polskę w organizacjach międzynarodowych. Prof. Maria Bryszewska została przedstawicielką Polski w programie COST.

WSPÓŁPRACA EDUKACYJNA

Prowadzimy inicjatywy dla uczniów i szkół:

 • Drzwi Zawsze Otwarte
 • Noc Biologów
 • Instytut Kreatywnej Biologii
 • Uniwersytet Zawsze Otwarty
 • Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
 • Program Zdolny Uczeń – Świetny Student

Zapoznaj się ze szczegółami prowadzonych przez nas inisjatyw.

SZKOŁY DOKTORSKIE

Skończyłeś studia II stopnia? Chcesz dalej kontynuować odkrywanie świata biologii. Studiuj z nami w Szkołach doktorskich.

Szkoła Doktorska BioMedChem prowadzona jest wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk (Instytutem Biologii Medycznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych oraz Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO) zapewnia kształcenie doktorantów z dyscyplin: nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki chemiczne.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych #UniLodz prowadzona przez 5 wydziałów: Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaWydział Chemii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewnia kształcenie doktorantów z dyscyplin: nauki biologiczne, nauki chemiczne, matematyka, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI