Przewodnicząca

1. prof. dr hab. Marczak Agnieszka

Zastępca Przewodniczącej

2. dr hab. Krokosz Anita, prof. UŁ

Członkowie

 1. dr hab. Balcerczyk Aneta, prof. UŁ
 2. prof. dr hab. Bańbura Jerzy
 3. dr hab. Bartos Maciej, prof. UŁ
 4. prof. dr hab. Bącela-Spychalska Karolina
 5. dr hab. Bernat Przemysław, prof. UŁ
 6. dr hab. Bijak Michał, prof. UŁ
 7. prof. dr hab. Błażewicz Magdalena
 8. prof. dr hab. Bryś Magdalena
 9. dr hab. Brzeszczyńska Joanna, prof. UŁ
 10. prof. dr hab. Bukowska Bożena
 11. dr hab. Ciesielska Anita, prof. UŁ
 12. dr hab. Drozd Anna, prof. UŁ
 13. dr hab. Druszczyńska Magdalena, prof. UŁ
 14. dr hab. Dukowska Małgorzata, prof. UŁ
 15. dr hab. Dziadek Bożena, prof. UŁ
 16. dr hab. Dzitko Katarzyna, prof. UŁ
 17. dr hab. Fol Marek, prof. UŁ
 18. prof. dr hab. Frankiewicz Piotr
 19. dr hab. Gajewska Ewa, prof. UŁ
 20. dr hab. Gałka Mariusz, prof. UŁ
 21. dr hab. Gatkowska Justyna, prof. UŁ
 22. dr hab. Grabowska Joanna, prof. UŁ
 23. prof. dr hab. Grabowski Michał
 24. prof. dr hab. Ionov Maksim
 25. dr hab. Janaszewska Anna, prof. UŁ
 26. dr hab. Jażdżewska Anna, prof. UŁ
 27. dr hab. Jurczak Tomasz, prof. UŁ
 28. prof. dr hab. Kaźmierczak Andrzej
 29. prof. dr hab. Klajnert-Maculewicz Barbara
 30. dr hab. Kolanowska Marta, prof. UŁ
 31. dr hab. Kołodziejczyk-Czepas Joanna, prof. UŁ
 32. dr hab. Kołodziejek Jeremi, prof. UŁ
 33. dr hab. Kontek Renata, prof. UŁ
 34. dr hab. Kopeć Dominik, prof. UŁ
 35. dr hab. Kowalczyk Tomasz, prof. UŁ
 36. prof. dr hab. Kruk Andrzej
 37. dr hab. Krupa Agnieszka, prof. UŁ
 38. dr hab. Krześlak Anna, prof. UŁ
 39. prof. dr hab. Kuźniak-Gębarowska Elżbieta
 40. prof. dr hab. Lisowska Katarzyna
 41. dr hab. Lorkiewicz Wiesław, prof. UŁ
 42. dr hab. Mamos Tomasz, prof. UŁ
 43. prof. dr hab. Mankiewicz-Boczek Joanna
 44. prof. dr hab. Michałowicz Jaromir
 45. prof. dr hab. Mikołajczyk-Chmiela Magdalena
 46. dr hab. Miłowska Katarzyna, prof. UŁ
 47. prof. dr hab. Minias Piotr
 48. prof. dr hab. Olas Beata
 49. dr hab. Pabis Krzysztof, prof. UŁ
 50. dr hab. Paraszkiewicz Katarzyna, prof. UŁ
 51. dr hab. Polit Justyna, prof. UŁ
 52. prof. dr hab. Popławski Tomasz
 53. prof. dr hab. Posmyk Małgorzata
 54. dr hab. Pułaski Łukasz, prof. UŁ
 55. prof. dr hab. Reichard Martin
 56. dr hab. Robaszkiewicz Agnieszka, prof. UŁ
 57. dr hab. Rogalska Aneta, prof. UŁ
 58. dr hab. Romanowska-Duda Zdzisława, prof. UŁ
 59. dr hab. Różalska Sylwia, prof. UŁ
 60. dr hab. Rybaczek Dorota, prof. UŁ
 61. dr hab. Sadowska Beata, prof. UŁ
 62. prof. dr hab. Saluk Joanna
 63. dr hab. Sitek Aneta, prof. UŁ
 64. dr hab. Słaba Mirosława, prof. UŁ
 65. dr hab. Soszyńska Agnieszka, prof. UŁ
 66. prof. dr hab. Soszyński Mirosław
 67. dr hab. Stączek Paweł, prof. UŁ
 68. dr hab. Stępiński Dariusz, prof. UŁ
 69. dr hab. Szczepko-Morawiec Katarzyna, prof. UŁ
 70. prof. dr hab. Śliwiński Tomasz
 71. dr hab. Torzewska Agnieszka, prof. UŁ
 72. dr hab. Wagner Iwona, prof. UŁ
 73. dr hab. Wieczorek Marek prof. UŁ
 74. dr hab. Włodarczyk Radosław, prof. UŁ
 75. dr hab. Wojtal-Frankiewicz Adrianna, prof. UŁ
 76. prof. dr hab. Woźniak Katarzyna
 77. prof. dr hab. Zajdel Radosław
 78. prof. dr hab. Zieliński Piotr
 79. dr hab. Żelazna-Wieczorek Joanna, prof. UŁ

Możliwe spotkania w aplikacji Microsoft Teams po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym: stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl

   

  Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim, do zadań Komisji należą sprawy dotyczące nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego oraz doktora, w szczególności orzekanie w sprawie:

  • wyznaczenia i zmiany promotora, promotorów, kopromotora i promotora pomocniczego;
  • wyznaczenia i zmiany recenzentów;
  • powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich;
  • dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej;
  • powołania komisji doktorskiej;
  • nadania stopnia doktora;
  • powołania komisji habilitacyjnej;
  • nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia naukowego.

  Termin posiedzeniaSkładanie dokumentów do dnia

  24 października 2023

  6 października 2023

  14 listopada 2023

  27 października 2023

  19 grudnia 2023

  1 grudnia 2023

  16 stycznia 2024

  2 stycznia 2024

  13 lutego 2024

  26 stycznia 2024

  12 marca 2024

  23 lutego 2024

  16 kwietnia 2024

  29 marca 2024

  14 maja 2024

  26 kwietnia 2024

  11 czerwca 2024

  24 maja 2024

  2 lipca 2024

  14 czerwca 2024

  24 września 2024 r.

  6 września 2024 r.

  Koordynator ds. przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2019 r.: dr hab. Anita Krokosz, prof. UŁ, stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
  Zadania:

  • kontakt z kandydatami do stopnia doktora
  • przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

  Koordynator ds. postępowań o nadanie stopnia doktora wszczętych po 1.10.2019 r.: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ, stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
  Zadania:

  • kontakt z kandydatami do stopnia doktora
  • przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

  Koordynator ds. nostryfikacji: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ, nostryfikacje@biol.uni.lodz.pl
  Zadania:

  • kontakt z kandydatami/kandydatkami do nostryfikacji stopni naukowych i dyplomów ukończenia studiów za granicą w dyscyplinie nauki biologiczne
  • przyjmowanie dokumentów i weryfikacja pod względem formalnym

  Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora: mgr Jarosław Mrówczyński, stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
  Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 7 ust. 6, w BIP UŁ;
  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6, w Systemie POLon;
  • obsługa administracyjna posiedzeń komisji
  • inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

  Sekretarz administracyjny ds. stopnia naukowego doktora habilitowanego: lic. Sonia Suchińska, stopnie.naukowe@biol.uni.lodz.pl
  Zadania: obsługa administracyjna komisji, w szczególności:

  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w Regulaminie § 13 ust. 1, w BIP UŁ;
  • zamieszczenie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2, w Systemie POLon;
  • obsługa administracyjna posiedzeń komisji
  • inne, bieżące zadania wyznaczone przez przewodniczącego

  Obsługa umów cywilnoprawnych: mgr Jolanta Gołębiewska, umowy.cywilnoprawne@biol.uni.lodz.pl
  Zadania: obsługa umów cywilnoprawnych, w szczególności:

  • przygotowywanie umów i rachunków dla recenzentów, promotorów i członków komisji habilitacyjnych;