Uzyskane stopnie doktora na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w roku:

2023

Anastazja Poczta:

Ewelina Sochacka:

Agata Zakrzewska:

Anna Barańska:

Patrycja Gralewska:

Aleksandra Szustka:

Ewelina Łojewska:

Anna Litwin:

Krzysztof Krawczyk:

Magdalena Szatkowska

Agata Rolnik

Monika Nowak

Aleksandra Góralczyk-Bińkowska

Marta Nowak-Lange:

Olga Antczak-Orlewska

Magdalena Kobus

2022

Magdalena Kluska

Rafał Szelenberger

Krzysztof Sztandera

Maciej Sobczak

Anna Macieja

Kamila Białkowska

Marta Kędzierska

Julia Mironenka

Robert Sobczyk

Anna Lichota

Kamila Soboska

Elżbieta Mierzejewska

Justyna Karkus

Sylwester Głowacki

Martyna Wojtala

Adrian Bekier

Anna Kobrzycka

Joanna Mietlińska

Tomasz Janicki

Aleksandra Jaskulska

Paweł Jarosiewicz

Ewa Pikus

Bernadetta Lis

Arnoldo Font Najera

2021

Krzysztof Piotrowski

Angela Dziedzic

Joanna Leszczyńska

Izabela Kołodziejczyk

Katarzyna Białek

Bartosz Skalski

Kacper Pyrzanowski

Julita Pietrzak

Joanna Strumiłło

Sebastian Wawrocki

Malwina Kawka

Kamila Czubak-Prowizor

Maciej Pyrka

Rafał Olszyński

 Maciej Jażdżewski

2020

Agnieszka Zaczek

Piotr Gadawski

Paulina Wigner

Jan Demeško

Aleksandra Jakiel

Justyna Nykiel-Szymańska

Weronika Gonciarz

Monika Toma

Joanna Sarnik

Kamil Durka

Paulina Pruszkowska-Przybylska

Piotr Knysak

Karolina Ambroziak

Michał Rachalewski

Adrian Soboń

Michał Gorzkiewicz

Aleksandra Szwed

Tomasz Kopczewski

Monika Marcinkowska

Sylwia Michlewska

Kamil Hupało

Adrien Quiles

2019

Damian Krzyżanowski

Dominika Wojciechowska

Joanna Gerszon

Maciej Kamiński

Monika Jarosiewicz

Małgorzata Tomczyńska

Agnieszka Wojciechowska

Maciej Skłodowski

Paulina Stolarek

Damian Jacenik

Zuzanana Oleksińska

Marta Kwiatkowska

Le Than An

Natalia Cichoń

Adrian Gajewski

Monika Skwarek

Paulina Kłos-Wojtczak

Marta Denel-Bobrowska

Aneta Majda

Ewelina Woźniak

Iwona Cyżewska

Aleksandra Żal

 Magdalena Antczak

2018

Magdalena Doniak

Wioletta Kudzin

Agnieszka Ciesielska

Agata Pszczółkowska

Mariusz Żuberek

Magdalena Szejk

Aneta Wolska

Monika Dąbrzalska

Krzysztof Kochel

Jacek Hikisz

Katarzyna Zawadzka

Ewelina Błaszczyk

Justyna Matczak

Dominik Matusiak

Justyna Nawrocka

2017

Bartłomiej Micota

Małgorzata Połatyńska

Anna Czubatka-Bieńkowska

Joanna Chojak-Koźniewska

Monika Caban

Mateusz Michalski

Milena Radzioch

Katarzyna Kwiatkowska

Agnieszka Morel

Katarzyna Mokra

Piotr Zakrzewski

Renata Włodarczyk-Marciniak

Sebastian Szklarek

Bartosz Caban

Eliza Mnich

Aleksandra Szulc

Dagmara Błońska

2016

Kinga Ostrowska

Aleksanda Strzelczyk

Paweł Hikisz

Barbara Bukowska

Piotr Czarny

Dominik Kwiatkowski

Małgorzata Paszkiewicz

Robert Żółtaszek

Małgorzata Ferenc-Soczyńska

Joanna Lik

Paulina Tokarz

Arkadiusz Gajek

Aleksander J. Michalski

Jurji Nesteruk

Karol Zemko

Olga Nowacka

Aleksandra Gomuła

2015

Katarzyna Wójcik

Paulina Nowicka-Krawczyk

Anita Kunikowska

Agnieszka Chmielnicka

Edyta Pytel

Adam Antosik

Aleksandra Budzyńska

Marcin Grzybowski

Natalia Wrońska

Wiktor Pszczółkowski

Dariusz Pietraszewski

Tomasz Rewicz

Tomasz Mamos

Izabela Zając

Agnieszka Rewicz

Anna Stępień

Marcin Włodarczyk

Aleksandra Augustyniak

Paulina Kaźmierska

Karol Cieplucha

2014

Anna Byczkowska

Anna Spinek

Joanna Bernasińska

Jacek Grębowski

Paweł Jóźwiak

Wojciech Ciszewski

Karolina Rudnicka

Marta Rakowiec

Katarzyna Pawicka-Jóźwiak

Joanna Łaźniewska

Alina Minias

Daniel Wysokiński

Piotr Szpakowski

Łucja Balcerzak

 • „Wpływ ołowiu na wzrost i rozwój łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). Reakcja na ołów komórek wierzchołkowej części korzenia” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Łucji Balcerzak (4 marca 2014 r.)

Magdalena Laskowska

 • „Udział genów hTERT, AR i ERα w transformacji nowotworowej tkanek hormonozależnych” - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Laskowskiej (18 lutego 2014 r.)

Sylwia Cyboran

Michał Bijak

 •  „Ocena antykoagulacyjnych właściwości związków polifenolowych z perspektywą ich wykorzystania w profilaktyce i leczeniu zakrzepic” (21 stycznia 2014 r.)

Paulina Grzelak

 •  „Różnorodność szaty roślinnej śródleśnych nisz źródliskowych na pograniczu niżu i wyżyn w Polsce środkowej” (14 stycznia 2014 r.)

Anna Halladin-Dąbrowska

 • „Zmienność populacji Deschampsia caespitosa w zależności od sposobu użytkowania łąk” (14 stycznia 2014 r.)

Magdalena Sadowska

 •  „Wpływ ciągłych i frakcjonowanych dawek promieniowania laserowego średniej mocy na wybrane parametry błony erytrocytarnej” (14 stycznia 2014 r.)

Małgorzata Siwińska

 •  "Badania immunochemiczne części O-swoistej lipopolisacharydów i typowanie serologiczne szczepów Proteus penneri”

Joanna Rywaniak

 •  „Ocena wybranych markerów apoptozy w płytkach krwi w warunkach stresu oksydacyjnego"

2013

Piotr Pawlikiewicz

 • „Zgrupowania wioślarek (Cladocera) zbiorników wodnych terenów zurbanizowanych Łasku i Łodzi”

Katarzyna Solarska-Ściuk

 • „Oddziaływanie nanocząstek diamentu z komórkami w warunkach in vitro”

Arleta Borowiak

 • „Ocena efektywności związków przeciwnowotworowych o różnym mechanizmie działania w komórkach białaczkowych”

Aleksandra A. Knapik

 • „Structural analysis of new matabolic pathway of uracil degradation in Escherichia coli” (Analiza strukturalna białek uczestniczących w nowym szlaku degradacji uracylu u Escherichia coli)

Anna Jasińska

 • „Usuwanie barwników przemysłowych przez wybrane szczepy mikroskopowych grzybów strzępkowych”

Konrad Winnicki

Marta Borowiecka

 • „Ocena wpływu stosowania terapii hormonalnej na wybrane elementy układu hemostazy oraz poziom markerów stresu oksydacyjnego u kobiet w wieku okołomenopauzalnym”

Michał Ciepłucha

Bartosz Janic

 • „Zagęszczenie i rozród pustułki (Falco tinnunculus) w warunkach miejskich Łodzi”

Karolina Matczak

 • „Ocena aktywności biologicznej antyoksydantów z grupy pochodnych nitroksylowych i ich wpływ na cytotoksyczność antracyklin i taksanów w komórkach raka piersi”

Magdalena Puczko

 • „Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie materii organicznej”

Hanna Misiak

 • „Analiza zjawiska elektroporacji modyfikowanych modelowych błon biologicznych”

Grzegorz J. Wolski

 • „Siedliskowe uwarunkowania występowania mszaków w rezerwatach przyrody chroniących jodłę pospolitą w Polsce Środkowej”

Michał Glądalski

 • „Zmienność cech rozrodu sikory modrej Cyanistes caeruleus w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”

Ilona Gągała

 • „Wpływ czynników środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem roli bakterii na dynamikę występowania oraz toksyczność słodkowodnych sinic”

Małgorzata Ziółkiewicz

 • „Analiza roli białka RadA w procesach naprawy DNA u mykobakterii”

Bożena Sosnowska

 • „Oddziaływanie bromfenwinfosu i jego produkcyjnych zanieczyszczeń na erytrocyty i jednojądrzaste komórki krwi człowieka”

Piotr Jóźwiak

 • „Taksonomia, filogeneza i zoogeografia dwóch rodzin kleszczug (Tanaidacea) z podrzędu Apseudomorpha: Apseudidae Leach, 1813 i Sphyrapodidae Guţu, 1980”

Mariusz Waluś

2012

Arkadiusz Grzelak

 • „Zróżnicowanie i współczesne przemiany lasów łęgowych w Polsce Środkowej”

Magdalena Rusiecka

 • „Klasyczne i molekularne metody identyfikacji w diagnostyce i epidemiologii dermatofitów”

Barbara Grzesiak

 • „Grzyby briofilne w zbiorowiskach torfowiskowych Polski Środkowej”

Magdalena Kędzierska

 • „Ocena stresu oksydacyjnego i jego roli w zaburzeniach hemostazy u osób chorych na raka piersi”

Marta Kurek

 • „Zmienność parametrów szkliwa prenatalnego, postnatalnego i linii neonatalnej zębów mlecznych człowieka”

Andrzej Błauż

 • „Przydatność testów funkcjonalnych opartych na transporcie znaczników fluorescencyjnych do oceny fenotypu oporności wielolekowej”

Edyta Pietrowska

 • „Reaktywne formy tlenu i azotu w reakcjach zawiesin komórkowych pomidora (Lycopersicon esculentum Mill) na porażenie przez Botrytis cinerea

Paweł Rusin

 • „Znaczenie procesów naprawy DNA dla prognozowania i terapii nowotworów głowy i szyi”

Joanna Dębska

 • „Badania zróżnicowania struktury klonalnej szczepów Microsporum canis i niektórych, innych gatunków dermatofitów izolowanych od ludzi i zwierząt w Polsce”

Tomasz Wasiak

 • „Badanie dendrymerów fosforowych w aspekcie choroby Alzheimera”

Dominika Wróbel

 • „Wpływ kationowych dendrymerów fosforowych na błony erytrocytarne oraz modelowe błony lipidowe”

Ewelina Synowiec

 • „Znaczenie dwuniciowych pęknięć DNA oraz polimorfizmów genów ich naprawy w raku piersi”

Piotr Minias

 • „Factors responsible for within-colony spatial variation in reproductive parameters of Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis”

Marcin Podlaszczuk

 • „Zmienność zachowań bociana białego Ciconia ciconia (L.) w sezonie lęgowym”

Marzena Szwed

 • „Oddziaływanie koniugatu doksorubicyny z transferyną na wybrane linie komórkowe białaczki człowieka”

Andrzej Grzyl

 • „Biologia i ekologia izolowanych populacji sasanki wiosennej Pulsatilla vernalis (L.) Mill. na wschodnich krańcach jej zasięgu w Polsce”

Błażej Chmielecki

 • „Mokradła jako centra różnorodności florystycznej w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Kłodawskiej”

Barbara Ziemba

 • „Toksyczność dendrymerów polipropylenoiminowych”

Sabina Tabaczar

 • „Udział nitroksydów i flawonoidów w obniżaniu kardiotoksyczności leków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i taksanów”

Małgorzata Stańczyk

 • „Molekularne wyznaczniki terapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci”

Agnieszka Robaszkiewicz

 • „Charakterystyka cytotoksycznego działania chlorohydryn fosfatydylocholiny w wybranych komórkach ludzkich w warunkach in vitro

Michał Kurzawski

 • „Wpływ piętrzenia nizinnych rzek na biologię wybranych grup owadów”

Aneta Żabka

 • „Udział topoizomeraz DNA w mechanizmach regulacji cyklu komórkowego u roślin -badania na modelu merystemów korzeni zarodkowych Allium cepa

Tomasz Kowalczyk

 • „Konstrukcja kaset ekspresyjnych genu kodującego białko fuzyjne ELP-AcGFP1 wyposażone w samowycinający się system intein podzielonych”

Milena Bors

 • „Badania właściwości biologicznych ekstraktów z Uncaria tomentosa na erytrocytach i jednojądrzastych komórkach krwi człowieka”

Marek Gadzalski

 • „Identyfikacja i charakterystyka nowych elementów typu SINE w genomach roślin z rodziny Fabaceae”

Ewa Forma

 • „Udział TopBP1 w  transformacji nowotworowej rodzinnego raka piersi”

Agnieszka Matusiak

 • „Wyznaczniki odpowiedzi humoralnej i reakcji zapalnej w chorobie niedokrwiennej serca z towarzyszącym zakażeniem Helicobacter pylori

2011

Katarzyna Szulc

 • „Okrzemki torfowisk o różnym stopniu zdegradowania”

Anna Pastucha

 • „Indukcja stresu replikacyjnego i przedwczesnej kondensacji chromosomów w merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba. Wybrane modyfikacje potranslacyjne histonów rdzeniowych”

Katarzyna Janik

 • „Znaczenie diagnostyczne i prognostyczne polimorfizmów genu receptora estrogenowego β (ESR2) w raku piersi”

Anna Posłuszny

 • „Rola synaps elektrycznych w powstawaniu aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa”

Nataliya Khvorostova

 • „Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego ślimaka Achatina achatina

Mariusz Krupiński

 • „Mikrobiologiczna degradacja 4-n-nonylofenolu”

Patrycja Podlaszczuk

 • „Zmienność cech niemetrycznych i metrycznych w obrębie nadgatunku ślepca Ehrenberga Spalax ehrenbergi (Nehring, 1898)”

Ewelina Wójcik

 • „Niezwykłe struktury DNA jako wewnątrzkomórkowe mutageny u mykobakterii”

Anna Ziobro

 • „Wpływ melatoniny i Aronoxu na niektóre parametry erytrocytów i osocza osób z zespołem metabolicznym”

Sylwia Bębnowska-Dębczak

 • „Assessing the impact of hydrological regime and hydrotechnical infrastructure on downstream migration of silver eel, Anguilla anguilla, by hydroacoustic monitoring in the Lower River Shannon” („Ocena wpływu reżimu hydrologicznego i infrastruktury hydrotechnicznej na migrację węgorza srebrzystego, Anguilla anguilla, w dół rzeki, monitorowaną hydroakustycznie w dolnym odcinku rzeki Shannon”)

Elżbieta Pędziwiatr-Werbicka

 • „Dendrymery jako nośniki oligonukleotydów antysensowych skierowanych przeciw genom wirusa HIV - charakterystyka dendrypleksów”

Szymon Sękowski

 • „Oddziaływanie dendrymerów PAMAM generacji 3.5 z wybranymi jonami metali”

2010

Mirosława Studzińska

 • „Wykrywanie i genotypowanie ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) na podstawie sekwencji genów UL55, UL144 i US28”

Sylwia Suwara-Szmigielska

 • „Flora roślin naczyniowych małych miast zachodniej części województwa łódzkiego”

Michał Grzelak

 • „Cyfrowe metody teledetekcyjne w waloryzacji przestrzeni przyrodniczej w aspekcie fitosocjologicznym, na przykładzie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi i kompleksów leśnych w zlewniach wybranych rzek”

Katarzyna Szczypa

 • „Charakterystyka szczepów Streptococcus pyogenes izolowanych z zakażeń na terenie Polski w latach 1996-2005”

Mariusz Hachułka

 • „Porosty (Lichenes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”

Anna Jażdżewska

 • „Skorupiaki obunogie (Amphipoda, Crustacea) antarktycznego fiordu - różnorodność i klasyfikacja zgrupowań”

Ewa Połeć

 • „Grzyby pasożytnicze roślin terenu miasta Łodzi”

Marcin R. Naliwajski

 • „Metabolizm proliny i jego związek z późnymi markerami stresu oksydacyjnego oraz wybranymi parametrami metabolizmu azotu i węgla w procesie aklimatyzacji roślin do stresu solnego - badania invitro i in vivo

Paweł Szykuła

 • „Promienioczułość limfocytów krwi obwodowej człowieka pochodzących od osób zdrowych i chorych na nowotwory poddanych radioterapii”

Michał Szewczyk

 • „Indukcja i inhibicja termotolerancji erytrocytów człowieka”

Agnieszka Nagay

 • „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na niektóre parametry erytrocytów   i osocza ludzi zdrowych oraz z wybranymi jednostkami chorobowymi”

Joanna Drzewińska

 • „Transkrypcyjna regulacja ekspresji genu DHCR24 kodującego białko seladynę 1”

Magdalena Moryl

 • „Badania procesu powstawania i wrażliwości na czynniki antybakteryjne biofilmu Proteus mirabilis

Aleksandra Jabłońska

 • „Skąposzczety wodne (Oligochaeta aquatica) aglomeracji łódzkiej”

Marcin Markowski

 • „Zmienność koncentracji metali ciężkich w piórach sikor bogatki Parus major i modrej Cyanistes caeruleus - znaczenie bioidykacyjne”

Agnieszka Łuczak-Kadłubowska

 • „Analiza fenotypowa  i molekularna opornych na meticylinę szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń szpitalnych w Polsce w roku 2005”

Mateusz Płóciennik

 • „Non-biting midges (Diptera, Nematocera) succession iz Żabieniec bog and palaeo-lake through the late Weichselian and Holocene”

Jarosław Wawrzyniak

 • „Wieloletnia zmienność cech rozrodu sikory bogatki Parus major w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”

Agata Rucińska

 • „Ocena aktywności biologicznej 8-C-glukozydu genisteiny z Lupinus luteus w komórkach prawidłowych i nowotworowych”

Mirosława Bańbura

 • „Zmienność rozmiarów jaj sikory modrej Cyanistes caeruleus: źródła i konsekwencje”

Bogusław Szulc

 • „Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wody środkowego odcinka rzeki Pilicy”

2009

Bożena Grzelak

 • „Bioakumulacja związków fenolowych w wybranych gatunkach pijawek”

Magdalena Urbaniak

 • „Analiza porównawcza zawartości dioksyn i związków dioksynopodobnych w zbiornikach zaporowych o różnych formach antropopresji”

Renata Dziedzic

 • „Regulation of cell division in Mycobacterium tuberculosis” („Regulacja procesu podziału komórki Mycobacterium tuberculosis”)

Łukasz Piotrowski

 • „Ochronne działanie przeciwutleniaczy hydrfilowych i hydrofobowych w wybranych układach bezkomórkowych i komórkowych in vitro

Joanna Nieczuja-Dwojacka

 • „Badania przekrojowe i longitudinalne  procesu pierwszego ząbkowania w ocenie prawidłowości rozwoju biologicznego dzieci"

Magdalena Komorowska

 • „Wpływ składu chemicznego środowiska na poziom radiacyjnie indukowanych uszkodzeń erytrocytów człowieka in vitro. Rola melatoniny”

Jolanta D. Żołnierczyk

 • „Ocena efektywności związków o charakterze przeciwnowotworowym w indukcji apoptozy komórek białaczkowych”

Aleksandra Felczak

 • „Wykorzystanie grzyba mikroskopowego Curvularia tuberculata do usuwania toksycznych zanieczyszczeń”

Aneta Rogalska

 • „Indukcja apoptozy przez aklarubicynę w nowotworowych komórkach A549, HepG2 i MCF-7”

Bartosz Adamczyk

 • „Wydzielanie enzymów proteolitycznych przez korzenie i ich znaczenie w azotowym odżywianiu roślin wyższych”

Marta Jokiel

 • „Wpływ dendrymerow poli(L)lizynowych na błony biologiczne i modelowe”

Anna B. Kopka

 • „Badania toksykologiczne wpływu leków z grupy bisfosfonianów na wybrane parametry erytrocytów”

Monika Szewczyk

 • „Zmiany roślinności łąkowo-bagiennej w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 1962-2004”

Marcin Ratajewski

 • „Charakterystyka promotora genu ABCC6 związanego z chorobą pseudoxanthoma elasticum”

Aleksandra Ziembińska

 • „Badania filogenetyczne bakterii nitryfikacyjnych w różnych typach instalacji oczyszczania ścieków”

Maria Nowacka-Zawisza

 • „ Polimorfizm i utrata heterozygotyczności w regionach genów RAD51, BRCA1 i BRCA2 w raku piersi kobiet”

Anna Żaczek

 • „Molekularna charakterystyka szczepów Mycobacterium tuberculosis opornych na podstawowe tuberkulostatyki”

2008

Ewelina Szczepocka

 • „Okrzemki bentosowe w ocenie jakości wody rzeki Bzury na tle jej renaturyzacji”

Adam I. Cygankiewicz

 • „Functional and structural characteristics of seven-transmembrane receptors GPR40 and GPR120"

Krzysztof Pabis

 • „Różnorodność zgrupowań wieloszczetów antarktycznego sublitoralu w siedliskach o odmiennej strukturze (Zatoka Admiralicji, Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe)”

Wioletta Adamus-Białek

 • „Opracowanie nowej metody genetycznego różnicowania uropatogennych szczepów Escherichia coli – TRS-PCR, na podstawie obecności genomowych trójnukleotydowych sekwencji powtórzonych TRS”

 Agata Palusiak

 • „Charakterystyka serologiczna regionu rdzeniowego lipopolisacharydu wybranych szczepów z rodzaju Proteus”

Agata Drobniewska

 • „Optymalizacja wykorzystania osadu ściekowego do produkcji bioenergii na podstawie wielkoskalowych eksperymentów terenowych oraz modelu matematycznego”

Justyna Wylazłowska

 • „Funkcjonowanie użytków ekologicznych w systemie ochrony przyrody w Polsce”

Ewa Macierzyńska

 • „Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych”

Ewa Żyracka

 • „Plejotropowe efekty mutacji sod1 w drożdżach Saccharomyces cerevisiae i czynniki wpływające na ich przejawianie się”

Renata Andrzejewska

 • „Cykl askorbinian-glutation w warunkach stresu solnego w tkankach ogórka Cucumis sativus L. – badania w układzie in vivo i in vitro

Michał Juraniec

 • „Cellulose biosynthesis: role of selected AtCESA isoforms and biomechanics of cellulose-deficient mutants in rye and Arabidopsis”

Dominik Strapagiel

 • „Polimorfizm genów regulujących interakcje mykobakterii z makrofagami u ludzi zdrowych i chorych na gruźlicę”

Anita Dobrowolska

 • „Badania genetyczne dermatofitów: molekularna identyfikacja i różnicowanie szczepów klinicznych, opracowanie wektorów plazmidowych oraz systemów transformacji Trichophyton sp.”

Sebastian Karaśkiewicz

 • "Biologia oraz ekologiczne warunki powstania i egzystencji endemicznej przytulii krakowskiej Galium cracoviense na jurajskich wzgórzach w Olsztynie koło Częstochowy”

Dariusz Pytel

 • "Oddziaływanie kinazy tyrozynowej BCR/ABL z glikozylazą uracylową DNA”

Wojciech Pawenta

 • "Dobowe i sezonowe zróżnicowanie aktywności borowca wielkiego Nyctalus noctula i nocka rudego Myotis daubentonii

Marcin Kiedrzyński

 • "Tendencje dynamiczne roślinności wyrobisk wapiennych i piaskowcowych w północnej części Wyżyny Przedborskiej”

2007

Dorota Mańkowska

 • "Lasy zachodniego obrzeża Łodzi i ich znaczenie dla miasta"

Joanna Zielińska-Tomaszewska

 • "Podwyższenie tolerancji siewek soczewicy (Lens culinaris Medic.) na jony miedzi. Rola związków fenolowych”

Eliza Szczerkowska-Majchrzak

 • "Bentofauna w nizinnej rzece o silnie modyfikowanym przepływie”

Joanna Skwarska

 • "Zmienność wskaźników kondycji piskląt sikory modrej Cyanistes caeruleus w środowisku parkowo-ogrodowym i leśnym”

Dominik Kopeć

 • "Flora wodna i bagienna jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia doliny rzeki Czarnej Malenieckiej

Karolina Bącela

 • "Strategie rozrodcze i pokarmowe wybranych gatunków kiełży (Crustacea, Amphipoda) występujących w Polsce”

Radomir Jaskuła

 • "Różnorodność biologiczna i ekologia wieloszczetów (Annelida, Polychaeta) miękkiego dna fiordu Hornsund (Spitsbergen)”

Michał Ponczek

 • "Zmiany aktywności koagulacyjnej fibrynogenu wywołane reaktywnymi formami azotu i tlenu”

Elżbieta Walencka

 • "Ocena skuteczności działania naturalnych czynników przeciwbakteryjnych na biofilm gronkowców”

Jan Czepas

 • "Nitroksydy jako przeciwutleniacze w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym"

Zuzanna Gaj

 • "Glikoproteiny cytosolowe i jądrowe łagodnych i złośliwych nowotworów tarczycy”

Agnieszka Czechowska

 • "Znaczenie inhibitora kinaz tyrozynowych STI571 w modulowaniu reakcji komórek BCR/ABL+ na uszkodzenia DNA”

Natalia Ratajczyk

 • "Studium wartości przyrody jako podstawa programu zrównoważonego rozwoju w gminie”

Edyta Kiedrzyńska

 • "Proces retencji związków biogennych oraz sedymentacji osadu wezbraniowego w dolinie Pilicy pod kątem redukcji eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego”

Łukasz Głowacki

 • "Różnorodność ekologiczna na przykładzie ryb w rzekach nizinnych”

Magdalena Nowakowska

 • "Zróżnicowanie sezonowe i środowiskowe potencjalnej bazy pokarmowej ptaków owadożernych: konsekwencje dla rozrodu sikor bogatki Parus major i modrej Parus caeruleus

Agnieszka Bednarek

 • "Znaczenie procesu denitryfikacji w rekultywacji Sulejowskiego Zbiornika Zaporowego”

Sebastian Grabowski

 • "Zastosowanie metod serologicznych w identyfikacji szczepów Proteus mirabilis i zakażeń Helicobacter pylori

Danuta Pieniążek

 • "Wpływ pestycydów fosfonianowych na erytrocyty człowieka"

Stella Bujak

 • "Badania właściwości antyoksydacyjnych nitroksydów w krwinkach czerwonych człowieka"

Dominika Ślusarczyk

 • "Studium mikocenoligiczne zbiorowisk leśnych z udziałem buka w Polsce Środkowej"

Agnieszka Przychodni

 • "Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania klimakterium u kobiet z terenu województwa świętokrzyskiego"

Katarzyna Miłowska

 • "Działanie ultradźwięków na erytrocyty jądrzaste"

Anna Traut-Seliga

 • "Problemy zachowania ekosystemów łąkowych metodą czynnej ochrony"

Ksenia Matławska-Wąsowska

 • "Ocena cytotoksyczności, genotoksyczności oraz zdolności do indukcji apoptozy i nekrozy nowych kompleksów diaminadichloroplatyny(II) w prawidłowych i nowotworowych komórkach człowieka in vitro"

Aneta Grębowska

 • "Rola lipopolisacharydu Helicobacter pylori w interakcjach tych bakterii z komórkami układu immunologicznego"