Uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w latach:

2024 - 2021

W roku 2023 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2022 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2021 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

2020 - 2016

W roku 2020 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2019 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2018 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2017 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2016 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

2015-2011

W roku 2015 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2014 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2013 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2012 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2011 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr Joanna Grabowska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Joanna Żelazna-Wieczorek z Katedry Algologii i Mikologii UŁ
 • dr Paweł Kaszycki z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie
 • dr Jeremii Kołodziejek z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ
 • dr Tomasz Popławski z Katedry Genetyki Molekularnej UŁ
 • dr Beata Sadowska z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ
 • dr Tomasz Śliwiński z Katedry Genetyki Molekularnej UŁ

2010-2006

W roku 2010 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr Małgorzata Posmyk - dyscyplina biologia
 • dr Łukasz Pułaski - dyscyplina biologia
 • dr Paweł Stączek - dyscyplina biologia
 • dr Katarzyna Paraszkiewicz - dyscyplina biologia

W roku 2009 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr n. med. Bartłomiej Ciesielski - dyscyplina biologia
 • dr Jacek Patykowski - dyscyplina biologia
 • dr Agnieszka Marczak -dyscyplina biofizyka
 • dr Joanna Galas - dyscyplina ekologia
 • dr Barbara Klajnert - dyscyplina biofizyka
 • dr Maria Krotewicz - dyscyplina biologia
 • dr Marek Wieczorek - dyscyplina biologia
 • dr Magdalena Błażewicz- Paszkowycz - dyscyplina biologia
 • dr Marek Kloss - dyscyplina ekologia

W roku 2008 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr Halina Żbikowska - dyscyplina biochemia
 • dr Aneta Koceva-Chyła - dyscyplina biochemia 
 • dr Paweł Nowak - dyscyplina biochemia
 • dr Bożena Bukowska - dyscyplina biofizyka
 • dr Joanna Mankiewicz-Boczek - dyscyplina biologia
 • dr Zdzisława Romanowska-Duda - dyscyplina biologia
 • dr Alina Błaszczyk - dyscyplina biologia
 • dr Danuta Kruszewska - dyscyplina biologia
 • dr inż. Helena Zakrzewska - dyscyplina biochemia
 • dr Andrzej Kruk - dyscyplina ekologia
 • dr Cezary Mitrus - dyscyplina biologia
 • dr Anna Sajduda - dyscyplina biologia

W roku 2007 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr Zygmunt Zawada - dyscyplina biofizyka 
 • dr Michał Grabowski - dyscyplina biologia 
 • dr Janusz Majecki - dyscyplina biologia
 • dr Katarzyna Lisowska - dyscyplina biologia

W roku 2006 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 • dr Magdalena Bryś – dyscyplina biochemia
 • dr Jadwiga Grabowska – dyscyplina biologia
 • dr Wojciech Jurasz – dyscyplina biologia
 • dr Andrzej Kaźmierczak – dyscyplina biologia
 • dr Ireneusz Majsterek – dyscyplina biochemia
 • dr Urszula Małolepsza – dyscyplina biologia
 • dr Beata Olas – dyscyplina biochemia
 • dr Katarzyna Woźniak – dyscyplina biochemia
 • dr Piotr Zieliński – dyscyplina biologia
 • dr Henryk Gołębiewski - dyscyplina biologia