Komunikaty

Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem

Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

tel./fax: +48 42 635 44 22

e-mail:  

 

 

 

Zaktualizowana oferta testów i ekspertyz oraz informacja nt. badań prowadzonych na Wydziale BiOŚ jest już do dyspozycji osób zainteresowanych w...
Przestrzeń dla młodych operatywnych przedsiębiorczych. Nadrzędnym celem realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego projektu jest...