Rada Wydziału

Pobierz terminarz Rad Wydziału
Profesorowie, profesorowie uczelni oraz pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego pobierz listę Pracownicy emerytowani W. BiOŚ UŁ...
Rada Wydziału BiOŚ UŁ na posiedzeniu w dniu 30.10.2012 roku powołała następujące komisje Wydziałowe: Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich -...
.
.