p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Nauka/Badania

Streszczenie Recenzja pracy mgr M. Skłodowskiego - prof. A. Bylak Recenzja pracy mgr M. Skłodowskiego - prof. R. Wisniewski
Streszczenie Recenzja pracy mgr A. Gajewskiego - prof. A. Świerzko Recenzja pracy mgr A. Gajewskiego - prof. J. Grzegorczyk
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej: dr hab. Marcin Kiedrzyński, Pracownia Ekologii i Adaptacji Roślin, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin...
Streszczenie Recenzja pracy mgr N. Cichoń - prof. K. Sieroń Recenzja pracy mgr N. Cichoń - prof. K. Kędziora-Kornatowska
„Ekspresja transporterów oporności wielolekowej jako czynnik modulujący wrażliwość komórek na stres oksydacyjny" - informacja o obronie rozprawy...
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej: dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. Anna Krześlak, prof. nadzw. UŁ, Katedra Cytobiochemii
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej: dr hab. Piotr Duchnowicz, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska UŁ
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr hab. Renata Kontek prof. nadzw. UŁ, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii