p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Nauka/Badania

Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ przeprowadzane są postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego: Uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego...
Streszczenie Recenzja pracy mgr. K. Durki - prof. M. Broncel Recenzja pracy mgr. K. Durki - prof. M. Szabelski
S treszczenie Recenzja pracy mgr. M. Gorzkiewicza - prof. W. I. Gruszecki Recenzja pracy mgr. M. Gorzkiewicza - prof. Z. Lipkowska
W roku 2020 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: dr inż. Andrea Baier z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu...
Sekretarz komisji habilitacyjnej: dr hab. Marcin Kiedrzyński Pracownia Ekologii i Adaptacji Roślin Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej: dr hab. Joanna Grabowska, prof. UŁ Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Streszczenie Recenzja pracy mgr M. Marcinkowskiej - prof. J. Wietrzyk Recenzja pracy mgr Moniki Marcinkowskiej - prof. T. Kral
Streszczenie Recenzja pracy mgr. Michała Rachalewskiego - prof. M. Krodkiewska Recenzja pracy mgr. Michała Rachalewskiego - prof. M. Normant-Saremba