p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Nauka/Badania

Sekretarz komisji habilitacyjnej: dr hab. Ewa Gajewska, prof. nadzw. UŁ, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy” - informacja o obronie rozprawy...
dr. Dariusza Bukacińskiego z Instytutu Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Streszczenie Recenzja pracy mgr K. Mokrej - prof. D. Bonarska-Kujawa Recenzja pracy mgr K. Mokrej - prof. E. Reszka
Sekretarz komisji: prof. dr hab. P. Zieliński Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Sekretarz komisji habilitacyjnej: dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ
Sekretarz komisji habilitacyjnej: ​dr hab. Urszula Małolepsza prof. nadzw., Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA...
Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r...