p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Nauka/Badania

.
.
Streszczenie Recenzja pracy Recenzja pracy
Obecnie na Wydziale BiOŚ UŁ przeprowadzane są przewody habilitacyjne: dr Anety Balcerczyk z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ dr...
Sekretarz Komisji Habilitacyjnej: dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej
W roku 2018 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: dr Dominika Drzewiecka z Zakładu Biologii Bakterii Wydziału BiOŚ UŁ W...
W roku 2018 tytuł naukowy profesora otrzymali: dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw...
Streszczenie, Recenzja pracy mgr K. Kochla - prof. B. Nawrot, Recenzja pracy mgr K. Kochla - prof. K. Fabianowska-Majewska
Sekretarz komisji: dr hab. Sylwia Różalska, prof. nadzw. UŁ Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii