Władze Wydziału

 

   Kolegium Dziekańskie

kadencja w latach 2020-2024

  
   

prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Agnieszka Marczak

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Dzitko 

prof. UŁ dr hab. Michał Bijak

Prodziekan ds. stopni naukowych

Prodziekan ds. dydaktyki

Prodziekan ds. rozwoju i badań 

 

     DYŻURY:

  

Dyżury Kolegium Dziekańskiego

w siedzibie Dziekanatu

WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA!

Kontakt możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną!

 

Informacje o dyżurach on-line (link)

Prodziekana ds. DYDAKTYKI i Pełnomocników ds. KIERUNKÓW 

podano w zakładce Studenci --> Studia I i II stopnia --> Aktualności

 

 

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ 
ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź