p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH PRZEZ WYDZ. BIOŚ UŁ

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ posiada najszersze uprawnienia akademickie spośród 23 wydziałów biologicznych w Polsce.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora we wszystkich siedmiu dyscyplinach w dziedzinie nauk biologicznych, tj. w:

- biologii,

- biochemii,

- biofizyce,

- biotechnologii,

- ekologii,

- mikrobiologii,

- ochronie środowiska.

Wydział posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w pięciu dyscyplinach:

- biologii,

- biochemii,

- biofizyce,

- ekologii,

- mikrobiologii.

 

  • W dniu 25 kwietnia 1994 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 386), postanowiła przyznać Wydziałowi Biologii i Nauk o Ziemi UŁ uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinach: biochemia, biofizyka i ekologia.

W związku z podziałem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ w 2001 roku na dwie jednostki (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk Geograficznych), Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów postanowiła przekazać z dniem 1 października 2001 r. WBiOŚ uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinach: biochemia, biofizyka, biologia, ekologia.

  • W dniu 25 września 2006 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), postanowiła przyznać Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia.

 

  • W dniu 21 czerwca 2010 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia.

 

  • W dniu 25 czerwca 2012 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

 

  • W dniu 29 września 2014 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365) podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska.