Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Udział dr Michała Bijaka w Międzynarodowych Warsztatach w zakresie bioterroryzmu

Udział dr Michała Bijaka w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez INTERPOL

W dniach 19 - 22 czerwca br. w Berlinie odbyły się Międzynarodowe Warsztaty w zakresie bioterroryzmu „Evidence Collection during a Biological Attack”, których organizatorem był INTERPOL.

Do udziału w przedsięwzięciu tym zaproszeni przez INTERPOL zostali reprezentanci Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Światowej Organizacji Zdrowia, a także przedstawiciele Polski tj.: Policji, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (dr Michał Bijak).

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności oraz wymiana dobrych praktyk na poziomie eksperckim w zakresie organizacji, zarządzania oraz reagowania w przypadku incydentu bioterrorystycznego.

Podczas warsztatów duży nacisk kładziono na praktyczne zastosowanie wypracowanych algorytmów postępowania w przypadku zagrożenia biologicznego. Krajowe zespoły reagowania miały za zadanie opracować plany działania, zabezpieczenia oraz zbierania próbek w miejscach zagrożonych skażeniem biologicznym. Następnie zespoły te brały udział w ćwiczeniach terenowych, symulujących zagrożenie biologiczne.