p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Studia w USA pod patronatem Komisji Fulbrighta

Informujemy, że otwarta jest rekrutacja do programu BioLab objętego patronatem Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, który pozwala studentom studiów magisterskich Wydziału BiOŚ UŁ na odbycie rocznego stażu, a także wykorzystanie uzyskanych wyników badań do pracy magisterskiej, w jednej z czterech uczelni amerykańskich:

* University of Virginia, Charlottesville

* University of Chicago, Chicago

* University of Texas, Dallas

* Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

 

Kandydaci są zobowiązani do złożenia w Dziekanacie stosownych dokumentów, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie Komisji Fulbrighta https://fulbright.edu.pl/biolab/. Ponadto, należy dołączyć zgodę i opinię kierującego pracą magisterską ze strony naszej uczelni, popartą przez kierownika Katedry. W przypadku zakwalifikowania na wyjazd (rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w połowie marca 2019 r.) należy złożyć prośbę do Dziekana o indywidualny tok studiów w przypadku studentów I roku II° lub o urlop dziekański i zgodę na przesunięcie terminu egzaminu magisterskiego, jeśli wyjazd następuje po II roku II°.

Termin złożenia wszystkich dokumentów w Dziekanacie upływa 22 stycznia 2019 roku. Wnioski złożone w Dziekanacie, przed podpisaniem przez Dziekana będą opiniowane przez prof. dr hab. Wandę Małgorzatę Krajewską i dr hab. Pawła Stączka, prof. UŁ, koordynatorów wydziałowych odpowiedzialnych za współpracę z instytucjami w USA uczestniczącymi w tym programie. W przypadku wątpliwości, przed złożeniem dokumentów prosimy o wcześniejszy kontakt z wybranym koordynatorem.