p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Studia doktoranckie

Od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie prowadzony nabór na następujące studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ:

- Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne

- Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

- Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

- Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska

- InterDOC-STARt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

 

Uruchomiona zostanie rekrutacja do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów w dyscyplinie nauki biologiczne prowadzić będą:

- Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 27.05.2019)

- Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (Zarządzenie Rektora nr 69 z dnia 27.05.2019).

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (tutaj) oraz do Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego (tutaj)

 
 
 
 
Stacjonarne Studia Doktoranckie Biochemiczno-Biofizyczne 
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Soszyński tel. 42 635 45 10
 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej
kierownik: dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ tel. 42 635 44 57
 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej
kierownik: dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ, tel. 42 635 44 14
 

Stacjonarne Studia Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska 
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Przybylski tel. 42 635 44 33
sekretarz: prof. dr hab. Janusz Markowski tel. 42 635 45 21
 

InterDOC-STARt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
kierownik: dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ, tel. 42 635 44 79
 
 

 

Istotne informacje

Druki niezbędnych dokumentów