p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Rekrutacja - Terminarz

 

REKRUTACJA TRWA NADAL

na wskazane niżej kierunki

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

 

Zarejestruj się na:

rekrutacja.uni.lodz.pl

 

 

  BIOTECHNOLOGIA, studia stacjonarne I stopnia -

rejestracja w IRK w dniach 21-25 września br. 


 

 

  REKRUTACJA DO WYCZERPANIA LIMITÓW na studia stacjonarne


 

 

  OCHRONA ŚRODOWISKA, studia niestacjonarne I stopnia - 

rejestracja w IRK przedłużona do 30 września br. 

 


  

 

  REKRUTACJA DO WYCZERPANIA LIMITÓW na studia niestacjonarne

 


 

 

   Kolejne czynności / Wymagane dokumenty


 

 

   Miejsce składania dokumentów / adres korespondencyjny - do 30 września 2017 r.

 

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

PAWILON BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ul. Pomorska 141/143,  90-236 Łódź

(wejście od ul. Matejki)

pok. W27 


 

 

   Kontakt - do 30 września 2017 r. 

 


 

  

  

 

 

  

 

   Dodatkowe informacje - odnośniki