p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Program Studiów Doktoranckich Ekologii i Ochrony Środowiska

Nazwa przedmiotu

Liczba godz.    

Uwagi

Seminarium doktoranckie

Konwersatorium z filozofii

Wielowymiarowe metody statystyczne   

Wykłady monograficzne

Zajęcia dydaktyczne

240

60

30

150

24

 

Dr Z. Wojciechowski
prowadzenie lub uczestnictwo
w zajęciach dydaktycznych,
60 godz. na I roku i po 90 na II i III

Razem

720

 

J.Angielski (fakultatywnie)

120 (prowadzi p. mgr A. Laudańska lub p. mgr D. Dziuba)