p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Program Studiów Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1     Seminaria doktoranckie z zakresu dyscypliny podstawowej (biochemia, biofizyka) 240
2     Wykłady monograficzne* 120
3     Wykłady/Konwersatoria z filozofii 60
4     Metody statystyczne w biologii 30
5     Zajęcia dydaktyczne w ramach wybranej specjalności (prowadzenie; współprowadzenie) 240**
6     Konwersatoria z języka obcego 30

 * Wykłady monograficzne będą dostosowane do problematyki badawczej doktorantów.
** Nie więcej niż 90 godzin rocznie; najlepiej 30-60 godz. rocznie (czyli 120-240 godz).

 Egzaminy doktorskie:

  1. Przedmiot humanistyczny
  2. Język obcy
  3. Dyscyplina podstawowa (biochemia, biofizyka)

 

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015