p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Osoby na SSD Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Lp.

Doktorant

Opiekun naukowy/Promotor

I rok

1.

Mgr Adrian Bekier

Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Marta Nowak

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska

3.

Mgr Monika Nowak

Dr hab. Sylwia Różalska

4.

Mgr Marta Olszewska

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr inż. Agata Staszelis

Dr hab. Tomasz Kowalczyk

II rok

1.

Mgr Aleksandra Góralczyk

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

2.

Mgr Katarzyna Jas

Dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw

3.

Mgr Krzysztof Krawczyk

Dr hab. Marek Fol, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Anna Kuśmierska

Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Anna Litwin

Dr hab. Sylwia Różalska

6.

Mgr Mateusz Wala

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ

7.

Mgr Aleksandra Witusińska

Dr hab. Ewa Gajewska, prof. nadzw. UŁ

8.

Mgr Małgorzata Żyźniewska

Prof. dr hab. Maria J. Skłodowska

III rok

1.

Mgr Weronika Gonciarz

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

2.

Mgr Malwina Kawka

Dr hab. Bożena Dziadek, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Anna Kobrzycka

Dr hab. Marek Wieczorek, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Sebastian Wawrocki

Dr hab. Magdalena Druszczyńska

IV rok

1.

Mgr Magdalena Antczak

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

2.

Mgr Karolina Dadura

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

3.

Mgr Adrian Gajewski

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

4.

Mgr Justyna Nykiel-Szymańska

Dr hab. Mirosława Słaba, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Paulina Stolarek

Dr hab. Przemysław Bernat, prof. nadzw. UŁ

Przedłużenia

1.

Mgr Magdalena Doniak

Dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Paulina Kłos-Wojtczak

Prof. dr hab. Jan Konopacki

3.

Mgr Izabela Kołodziejczyk

Prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

4.

Mgr Krzysztof Piotrowski

Dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Monika Skwarek

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ

Przedłużenia

1.

Mgr Tomasz Janicki

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

2.

Mgr Tomasz Kopczewski

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Adrian Soboń

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

4.

Mgr Katarzyna Zawadzka

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska