p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Osoby na SSD Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Osoby na SSD Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Studia Doktoranckie Mikrobiologii, Biotechnologii i Biologii Eksperymentalnej

Lp.

Doktorant

Opiekun naukowy/Promotor

I rok

1.

Mgr Aleksandra Góralczyk

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

2.

Mgr Katarzyna Jas

Dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw

3.

Mgr Krzysztof Krawczyk

Dr hab. Marek Fol

4.

Mgr Anna Kuśmierska

Dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Anna Litwin

Dr hab. Sylwia Różalska

6.

Mgr Mateusz Wala

Dr hab. Jacek Patykowski, prof

7.

Mgr Aleksandra Witusińska

Dr hab. Ewa Gajewska, prof. nadzw. UŁ

 

Mgr Małgorzata Żyźniewska

Prof. dr hab. Maria J. Skłodowska

II rok

1.

Mgr Weronika Gonciarz

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

2.

Mgr Malwina Kawka

Dr hab. Bożena Dziadek

3.

Mgr Anna Kobrzycka

Dr hab. Marek Wieczorek, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Sebastian Wawrocki

Dr hab. Marek Fol

III rok

1.

Mgr Magdalena Antczak

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

2.

Mgr Karolina Dadura

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

3.

Mgr Adrian Gajewski

Prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela

4.

Mgr Justyna Nykiel-Szymańska

Dr hab. Mirosława Słaba

5.

Mgr Elżbieta Ograczyk

Dr hab. Marek Fol

6.

Mgr Paulina Siewiera

Dr hab. Przemysław Bernat

IV rok

1.

Mgr Magdalena Doniak

Dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Paulina Kłos-Wojtczak

Prof. dr hab. Jan Konopacki

3.

Mgr Izabela Kołodziejczyk

Dr hab. Małgorzata M. Posmyk, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Krzysztof Piotrowski

Dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Monika Skwarek

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ

Przedłużenia

1.

Mgr Tomasz Janicki

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

2.

Mgr Tomasz Kopczewski

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Bartłomiej Micota

Dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Justyna Nawrocka

Dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Adrian Soboń

Prof. dr hab. Jerzy Długoński

6.

Mgr Katarzyna Zawadzka

Dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ

Przedłużenia

1.

Mgr Ewelina Błaszczyk

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

2.

Mgr Joanna Chojak-Koźniewska

Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Dominik Matusiak

Prof. dr hab. Antoni Różalski

4.

Mgr Mateusz Michalski

Dr hab. Anna Świerzko

5.

Mgr Agata Nowogórska

Dr hab. Jacek Patykowski, prof. nadzw. UŁ

6.

Mgr Milena Radzioch

Prof. dr hab. Jerzy Długoński