p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Osoby na SSD Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Osoby na SSD Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Studia Doktoranckie Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Lp.

Doktorant

Opiekun naukowy/Promotor

I rok

1.

Mgr Małgorzata Konopka

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

2.

Mgr Żaneta Steinbrecher

Dr hab. Renata Krupa

3.

Mgr Magdalena Szatkowska

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

4.

Mgr Paulina Wigner

Dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Monika Wolak

Dr hab. Katarzyna Miłowska

6.

Mgr Marta Adamczyk

Dr hab. Renata Kontek, prof. nadzw. UŁ

II rok

1.

Mgr Piotr Bialik

Prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

2.

Mgr Paulina Borówka

Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Monika Jarosiewicz

Prof. dr hab. Bożena Bukowska

4.

Mgr inż. Michał Gorzkiewicz

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

5.

Mgr Dominika Lach

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

6.

Mgr Ewelina Łojewska

Dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. nadzw. UŁ

III rok

1.

Mgr Gabriela Gajek

Dr hab. Renata Kontek, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Anna Lichota

Dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Anna Macieja

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Aneta Wolska

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Monika Toma

Dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ

IV rok

1.

Mgr Marta Denel-Bobrowska

Dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Joanna Gerszon

Dr hab. Aleksandra Rodacka

3.

Mgr Monika Marcinkowska

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

4.

Mgr Joanna Sarnik

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Aleksandra Szwed

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak

Przedłużenia

1.

Mgr Anna Czubatka-Bieńkowska

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Monika Dąbrzalska

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

3.

Mgr Joanna Strumiłło

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała

Przedłużenia

1.

Mgr Marta Kwiatkowska

Prof. dr hab. Bożena Bukowska