p w ś c p s n
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Osoby na SSD Genetyki Molekularnej, Cytogenetyki i Biofizyki Medycznej

Lp.

Doktorant

Opiekun naukowy/Promotor

I rok

1.

Mgr Kamila Białkowska

Dr hab. Katarzyna Miłowska

2.

Mgr Aleksandra Budniok

Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

3.

Mgr Paula Działak

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

4.

Mgr Grzegorz Galita

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Marcin Hołota

Dr hab. Maksim Ionov, prof. nadzw. UŁ

6.

Mgr Magdalena Jander

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

7.

Mgr Jakub Kajdanek

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

8.

Mgr Marta Kędzierska

Dr hab. Katarzyna Miłowska

9.

Mgr Magdalena Kluska

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

10.

Mgr Dominika Komorowska

Dr hab. Aleksandra Rodacka

11.

Mgr Paulina Królikiewicz

Prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz

12.

Mgr Julita Pietrzak

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

13.

Mgr inż. Anna Puchalska

Dr hab. Katarzyna Miłowska

14.

Mgr Żaneta Rygielska

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

15.

Mgr inż. Dominik Sikorski

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

16.

Mgr Kamila Soboska

Dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM PAN

17.

Mgr Ewelina Sochacka

Dr hab. Joanna Boncela, prof. nadzw. IBM PAN

18.

Mgr Anna Włuka

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ

II rok

1.

Mgr Marta Adamczyk

Dr hab. Renata Kontek, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Małgorzata Konopka

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

3.

Mgr Magdalena Szatkowska

Prof. dr hab. Janusz Błasiak

4.

Mgr Paulina Wigner

Dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ

III rok

1.

Mgr Piotr Bialik

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal

2.

Mgr Paulina Borówka

Dr hab. Wiesław Lorkiewicz, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Monika Jarosiewicz

Prof. dr hab. Bożena Bukowska

4.

Mgr inż. Michał Gorzkiewicz

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

5.

Mgr Dominika Lach

Prof. dr hab. Maria Bryszewska

6.

Mgr Ewelina Łojewska

Dr hab. Tomasz Sakowicz, prof. nadzw. UŁ

IV rok

1.

Mgr Gabriela Gajek

Dr hab. Renata Kontek, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Anna Lichota

Dr hab. Anita Krokosz, prof. nadzw. UŁ

3.

Mgr Anna Macieja

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

4.

Mgr Aneta Wolska

Dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Monika Toma

Dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ

Przedłużenia

1.

Mgr Marta Denel-Bobrowska

Dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ

2.

Mgr Joanna Gerszon

Dr hab. Aleksandra Rodacka

3.

Mgr Monika Marcinkowska

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

4.

Mgr Joanna Sarnik

Dr hab. Tomasz Popławski, prof. nadzw. UŁ

5.

Mgr Aleksandra Szwed

Prof. dr hab. Teresa Gabryelak

Przedłużenia

1.

Mgr Monika Dąbrzalska

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

2.

Mgr Joanna Strumiłło

Prof. dr hab. Mieczysław Puchała