Naukowe bazy danych

 

 

  Web of Science http://apps.webofknowledge.com

  Scopus http://www.scopus.com

  EXPERTUS http://expertus.lib.uni.lodz.pl

  PBN Moduł Sprawozdawczy http://pbn-ms.opi.org.pl

  ORCID https://orcid.org

  Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego http://www.czasopisma.uni.lodz.pl

  Journals Index Copernicus  https://journals.indexcopernicus.com/search/form

   Instrukcja połączenia konta ORCID z bazami naukowymi http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/orcid.pdf