p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium Usług Mikrobiologiczno-Technicznych

Kierownik: dr Aleksandra Budzyńska

Adres: ul. Banacha 12/16 Budynek A,

Tel: +48 42 635 44 62

Fax: +48 42 665 58 18

e-mail:

  

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pokój

dr Aleksandra Budzyńska Kierownik

+48 42 635 44 62

A / 277

Janusz Włodarczyk (spec. nauk.-techn.)

+48 42 635 44 62

 

A / 277

mgr Jolanta Cwynar

+48 42 635 44 63

A/4.4

 

Pracownia Pożywek

Imię i nazwisko

Telefon

Budynek/pokój

Maryla Rybińska
(st. referent techniczny)

+48 42 635 44 61

A/ 259

Kamila Jóźwik
(pomoc techn.)

+48 42 635 44 61

A/ 259

Ewa Lesiewicz
(pomoc techn.)

+48 42 635 44 61

A/ 259

 

Pracownia Zmywalni Szkła Laboratoryjnego

Imię i nazwisko

Telefon

Budynek/pokój

Joanna Rudzka
(pomoc techn.)

+48 42 635 44 58

A/ 255

Dorota Świętosławska (pomoc techn.)

+48 42 635 44 58

A/ 255

Anna Jedyńska (pomoc techn.)

+48 42 635 44 58

A/ 255

 

Zwierzętarnia

Imię i nazwisko

Telefon/fax

e-mail

Budynek/pokój

Teresa Staszewska (spec. nauk.-techn.)

+ 48 42 635 43 65
+ 48 42 665 58 18

C

Danuta Błaszczyk (prac. gosp. –hodowca)

+ 48 42 635 43 60;
+ 48 42 635 43 64

 

C

inż. Teresa Mydlikowska
(prac. gospodarczy-hodowca)

+ 48 42 635 43 60;
+ 48 42 635 43 64

 

C

Grażyna Szkatuła
(prac. gosp. –hodowca)

+ 48 42 635 43 60;
+ 48 42 635 43 64

 

C

 

Laboratorium Usług Mikrobiologiczno Technicznych zostało powołane jako odrębna jednostka
w ówczesnym Instytucie Mikrobiologii i Immunologii w październiku 1996 roku.

Pracownicy naukowo-techniczni Laboratorium odpowiedzialni są między innymi za przygotowanie sal ćwiczeń do zajęć dydaktycznych,  gospodarkę magazynową, inwentarzową przedmiotów trwałych i nietrwałych, będących na stanie Instytutu, bieżącą  naprawę i konserwację posiadanego sprzętu, zaopatrzenie.

 

W skład Laboratorium wchodzą następujące Pracownie:

 • Pracownia Pożywek
  W pracowni przygotowywane są podłoża dla potrzeb poszczególnych jednostek naukowych Instytutu oraz do celów dydaktycznych.
 • Zmywalnia Szkła Laboratoryjnego
  Mycie i sterylizacja szkła laboratoryjnego.
 • Zwierzętarnia
  ZWIERZĘTRARNIA ma charakter jednostki eksperymentalno-hodowlanej.
  Działa na mocy:
  - decyzji Nr 18/2005 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - uprawnienie do  
    wykonywania doświadczeń
  - zaświadczenia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi Nr 3/4617/2005

Zwierzętarnia posiada uprawnienie do:
- przeprowadzania doświadczeń Nr 0018
- prowadzania hodowli Nr 0048
- dostawy zwierząt laboratoryjnych Nr 0003

Hodowle: CVI - świnki morskie rasy Białej Himalajskiej, króliki rasy Białej Nowozelandzkiej. SPF hodowane w warunkach za barierą sanitarno-higieniczną - szczepy myszy BALB/cW, C57BL/6W, C3H (hodowle zarejestrowane w krajowym spisie zwierząt laboratoryjnych).
Zwierzęta bytują w klimatyzowanych pomieszczeniach odizolowanych od środowiska zewnętrznego z dopływem jałowego powietrza o odpowiedniej częstości wymian, z regulacją cyklu dobowego, temperatury, nadciśnienia i wilgotności.
Zwierzętarnia dysponuje zamkniętą częścią doświadczalną.
Strefa ta zaopatrzona jest w system śluz i urządzenia klimatyzacyjne. W  tej części znajduje się laboratorium wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonania eksperymentu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.