p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA NEUROBIOLOGII

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Konopacki

Adres: ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, budynek D

 

Sekretariat:

Liliana Pluta

Tel: +48 42 66 55 670

Fax: +48 42 66 55 671

e-mail:

 

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Budynek/pok.

Konsultacje

prof. Jan Konopacki (Kierownik Katedry)

665 56 80

D / Neu 8c

pn. 10.00 - 12.00

dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. nadzw. UŁ

665 56 81

D / Neu 7

śr. 10.00 - 12.00

dr hab. Maria Krotewicz, prof. nadzw. UŁ

665 56 65

D / Neu 17

 

dr hab. Marek Wieczorek, prof. nadzw. UŁ

665 56 68

D / Neu 19c

cz. 11.00 - 13.00

dr hab. Renata Bocian

665 56 74

D / Neu 8d

 cz. 9.00 - 10.00
cz. 14.00 - 15.00

dr Bartosz Caban

665 56 70

D / Neu 9

wt. 11.00 - 13.00

dr Paulina Kaźmierska

665 56 70

 

D / Neu 19b

pn. 12.00 - 14.00

dr Magdalena Strzelczuk

665 52 51

D / Neu 19a

 pn. 15.45 - 17.00
cz. 10.00 - 11.00

Doktoranci:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Konsultacje

mgr  Anna Kobrzycka

665 56 70

 

 pt. 12.00 - 14.00

mgr Paulina Kłos-Wojtczak

665 56 70

 

śr. 11.00 - 12.00
pt. 11.00 - 12.00

mgr inż. Agata Staszelis

665 56 70

 

 

 

Tematyka badań

PRACOWNIA IN VITRO:

 • Podstawy zjawisk oscylacji i synchronizacji w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Mechanizmy generowania rytmu theta rejestrowanego w formacji hipokampa (HPC) oraz obszarze tylnego podwzgórza (PHa) w warunkach pozaustrojowych.
 • Aktywność pojedynczych neuronów HPC i PHa podczas generowania aktywności rytmicznej in vitro.
 • Aktywność oscylacyjna theta rejestrowana in vitro przy użyciu macierzy wieloelektrodowych (256 kanałów).

 

PRACOWNIA IN VIVO:

 • Mechanizmy generowania rytmu theta rejestrowanego w formacji hipokampa (HPC) oraz obszarze tylnego podwzgórza (PHa) u anestetyzowanego szczura.
 • Aktywność pojedynczych neuronów HPC i PHa podczas generowania aktywności rytmicznej in vivo.
 • Podstawy neurotransmisyjne generowania rytmu theta i towarzyszących mu wyładowań komórkowych obserwowane w warunkach in vivo.
 • Wpływ drażnienie nerwu błędnego na generowanie rytmu theta w formacji hipokampa.

 

PRACOWNIA NEUROCHEMICZNA (HPLC)

 • interakcje układu nerwowego i odpornościowego - molekularne i komórkowe mechanizmy kompensacyjne
 • zmiany neurochemiczne i molekularne w izolowanych skrawkach formacji hipokampa,
 • behawioralna i neurochemiczna odpowiedz organizmu na zakażenie Toxoplasma gondii
 • bariery mózgowe w cukrzycy

 

PRACOWNIA NEUROBEHAWIORALNA:

 • Obecna problematyka badawcza koncentruje się na ośrodkowych mechanizmach behawioralnych, neurochemicznych oraz neuroreceptorowych reakcji emocjonalnych oraz interakcji socjalnych.
 • Badania polegają na kompleksowej analizie różnych stanów emocjonalnych w korelacji ze zmianami aktywności monoaminergicznych systemów neurotransmisyjnych w tych obszarach mózgu, które odpowiadają za odbiór i przetwarzanie informacji zagrażającej lub stresogennej.

 

Projekty międzynarodowe:

Grant "Norweski"
Implementacja nowatorskiego kursu z fizjologii zwierząt dla studentów biologii przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanych programów komputerowych
z Funduszu Rozwoju Systemów Edukacjiw (125.000 Euro).

 

Projekty badawcze:

 • Grant NCN, Nr UMO-2017/25/B/NZ4/01476 Neuronalne i behawioralne korelaty rytmu theta generowanego w obszarze tylnego podwzgórza - badania in vivo oraz in vitro (2018 - 2021)
   
 • Grant NCN, Nr UMO-2017/26/D/NZ4/00159 Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera (2018 - 2021)
   
 • Grant NCN, Nr DEC-2012/07/B/NZ4/00205 Interakcje układu nerwowego i odpornościowego w mechanizmach kompensacyjnych na poziomie molekularnym i komórkowym (2013 – 2016)
 • Grant NCN nr UMO-2011/01/B/NZ4/00373 Rytm theta typu II rejestrowany w obszarze tylnego podwzgórza: badania in vivo oraz in vitro (w trakcie realizacji 2011 – 2014)
 • Grant NCN nr UMO−2011/01/N/NZ4/01722 Oreksynergiczna, glutaminergiczna i serotoninergiczna kontrola aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro (2011 – 2013).
 • Grant MNiSW  N N303 091834 Udział zakrętu zębatego formacji hipokampa w generowaniu rytmu theta – badania in vitro (zakończony; 2008 – 2011)
 • Grant MNiSW  N N401 281133 Udział synaps elektrycznych w modulowaniu hipokampalnej aktywności komórkowej oraz rytmu theta in vivo (zakończony; 2007 – 2010)
 • Grant KBN 0081/P04/2002/23 Typy aktywności pojedynczych neuronów formacji hipokampa podczas rejestracji rytmu theta in vitro (zakończony; 2002 – 2005)
 • Grant KBN 4 P05A 06015 Rytm theta w formacji hipokampalnej in vitro: wpływ temperatury oraz profil warstwowy amplitudy i fazy (zakończony; 1998 – 2001)
 • Grant KBN P 207 06/07 Mechanizmy oscylacyjne w OUN ssaków: udział systemu GABAergicznego w generowaniu rytmu theta in vitro. (zakończony; 1993 – 1995)
 • Grant KBN 1361/P2/92/02 Mechanizmy oscylacyjne w OUN ssaków: badania nad rytmem theta w korze wewnątrzwęchowej z zastosowaniem skrawków mózgowych in vitro (zakończony; 1992 – 1993)
 • Grant KBN 1361 P2 92/02 Mechanizmy oscylacyjne w OUN ssaków: badania nad rytmem theta w korze limbicznej z zastosowaniem skrawków mózgowych in vitro (zakończony; 1992)
 • Grant MEN 356/1990 Opracowanie i aplikacja nowego modelu in vitro do badań mechanizmów generowania hipokampalnego rytmu theta (zakończony; 1990 – 1991)

 

Współpraca:

 

Zakład Fizjologii,
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Współpraca w zakresie badań nad elektrofizjologicznymi podstawami aktywności oscylacyjnej theta w strukturach tylnego podwzgórza (Grant NCN, UMO-2017/25/B/NZ4/01476)

 

Katedra Metrologii,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
Akademia Górniczo-Hutnicza im, Stanisława Staszica w Krakowie.

Współpraca we wdrażaniu wielokanałowego interfejsu do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych.

 

Wybrane publikacje

 • Bocian R, Caban B, Kłos-Wojtczak P, Konopacki J, Kowalczyk T., Is electrical coupling involved in the generation of posterior hypothalamic theta rhythm? Eur J Neurosci. 2016 Jul 16. doi: 10.1111/ejn.13338.
 • Bocian R, Kłos-Wojtczak P, Caban B, Kowalczyk T, Kaźmierska P, Konopacki J., Cell discharge correlates of posterior hypothalamic theta rhythm recorded in anesthetized rats and brain slices. Hippocampus. 2016 Jun 21. doi: 10.1002/hipo.22612.
 • Bocian R, Kłos-Wojtczak P, Konopacki J., Cell discharge correlates of posterior hypothalamic theta rhythm. Recipe for success in recording stable field potential. Brain Res. 2016 Sep 1;1646:551-9. doi: 10.1016/j.brainres.2016.06.038.
 • Bocian R., Kaźmierska P., Kłos-Wojtczak P., Kowalczyk T., Konopacki J., Orexinergic theta rhythm in the rat hippocampal formation: In vitro and in vivo findings. Hippocampus. 2015, 25(11):1393-406
 • Konopacki J., Bocian R., Kowalczyk T., Kłos-Wojtczak P. The electrical coupling and the hippocampal formation theta rhythm in rats. (Review)  Brain Res. Bull. 2014, 107: 1-17
 • Kowalczyk T., Bocian R, Caban B., Konopacki J. Atropine-sensitive theta rhythm in the posterior hypothalamic area: in vivo and in vitro studies. Hippocampus. 2014, 24: 7-20.
 • Kowalczyk T., Bocian R., Konopacki J. The generation of theta rhythm in hippocampal formation maintained in vitro. (Review) Eur. J. Neurosci. 2013, 37: 679–699.
 • Kowalczyk T., Konopacki J., Bocian R., Caban B. Theta-related gating cells in hippocampal formation: in vivo and in vitro study. Hippocampus. 2013, 23: 30-39.
 • Bocian R., Kowalczyk T. Udział synaps elektrycznych w powstawaniu hipokampalnego rytmu theta. (Review) Post. Hig. Med. Dośw. 2012, 66: 702-713.
 • Kazmierska P, Grebowski J, Konopacki J. Does an antioxidant ascorbic acid improve the condition of hippocampal formation slice preparations? – a micro-EEG approach. Int J Exp Pathol. 2012, 93: 406-413
 • Karolczak K, Rozalska S, Wieczorek M, Labieniec-Watala M, Watala C. Poly(amido)amine dendrimers generation 4.0 (PAMAM G4) reduce blood hyperglycaemia and restore impaired blood-brain barrier permeability in streptozotocin diabetes in rats. Int J Pharm. 2012 Oct 15;436(1-2):508-18.
 • Lisowski P, Wieczorek M, Goscik J, Juszczak GR, Stankiewicz AM, Zwierzchowski L, Swiergiel AH. Effects of Chronic Stress on Prefrontal Cortex Transcriptome in Mice Displaying Different Genetic J Mol Neurosci. 2012 Jul 27.
 • Gatkowska J, Wieczorek M, Dziadek B, Dzitko K, Dlugonska H. Behavioral changes in mice caused by Toxoplasma gondii invasion of brain. Parasitol Res. 2012 Jul;111(1):53-8.
 • Lisowski P, Stankiewicz AM, Goscik J, Wieczorek M, Zwierzchowski L, Swiergiel AH. Selection for stress-induced analgesia affects the mouse hippocampal transcriptome. J Mol Neurosci. 2012 May;47(1):101-12.
 • Bocian R., Posłuszny A., Kowalczyk T., Kaźmierska P., Konopacki J. Gap junction modulation of hippocampal formation theta and local cell discharges in anesthetized rats. Eur. J. Neurosci. 2011, 33(3): 471-481.
 • B. Ziemba, A Janaszewska, K Ciepluch,  M. Krotewicz, WA Fogel, D Appelhans, B Voit, M Bryszewska, B Klajnert. In vivo toxicity of poly(propyleneimine) dendrimers. J. Biomed.  Mater. Res. 99(2), 261-268, 2011.
 • Lisowski P, Juszczak GR, Goscik J, Wieczorek M, Zwierzchowski L, Swiergiel AH. Effect of chronic mild stress on hippocampal transcriptome in mice selected for high and low stress-induced analgesia and displaying different emotional behaviors. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Jan;21(1):45-62.
 • Kowalczyk T., Gołębiewski H., Konopacki J., Is the dentate gyrus an independent generator of in vitro recorded theta rhythm? Brain Res. Bull. 2009, 80: 139-146.
 • Bocian R., Posłuszny A., Kowalczyk T., Gołębiewski H., Konopacki J., The effect of carbenoxolone on hippocampal formation theta rhythm in rats: in vitro and in vivo approaches. Brain Res. Bull. 2009, 78: 290-298
 • Posmyk MM, Bałabusta M, Wieczorek M, Sliwinska E, Janas KM. Melatonin applied to cucumber (Cucumis sativus L.) seeds improves germination during chilling stress. J Pineal Res. 2009 Mar;46(2):214-23.
 • Swiergiel AH, Wieczorek M. Noradrenaline-induced feeding responses in the rat do not depend on food characteristics. Acta Neurobiol Exp. 2008;68(3):354-61.
 • Bocian R., Konopacki J. Posterior hypothalamic GABAergic mediation of hippocampal theta in the cat. Brain Res. Bull. 2007, 73: 289-300.

 

Tematyka prac dyplomowych (przykłady)

Rozprawy doktorskie:

 • Aktywność elektroencefalograficzna (EEG) formacji hipokampalnej in vitro: wpływ temperatury oraz profil warstwowy amplitudy i fazy
 • Udział tylnego podwzgórza w generowaniu hipokampalnego rytmu theta in vivo

 

Prace magisterskie:

 • Rejestracja aktywności rytmicznej theta w preparatach tylnego podwzgórza w warunkach pozaustrojowych
 • Transmisja oreksynowa, jako nowy układ neurotransmisyjny uczestniczący w powstawaniu hipokampalnego rytmu theta u anestetyzowanego szczura
 • Efekty podania johimbiny do jądra środkowego ciała migdałowatego na zachowanie lękowe  i aktywność systemu serotoninergicznego u szczurów
 • Wpływ dootrzewnowego podania LPS na zachowanie szczura w uniesionym labiryncie krzyżowym oraz aktywność neurotransmisyjną w ciele migdałowatym

Prace licencjackie:

 • Neurofizjologiczne podstawy uczenia się i pamięci
 • Zaburzenia psychopatologiczne w otępieniach z ciałami Lewy’ego
 • Gorączka czy hipertermia - mechanizmy, znaczenie, następstwa
 • Zaburzenia stresowe pourazowe, jako następstwo traumatycznych doświadczeń życiowych

 

Materiały dla studentów

Przydatne linki

Galeria zdjęć