p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

KATEDRA CYTOFIZJOLOGII

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Maszewski

Adres: Pomorska 141/143, 90-236 Łódź, budynek D

Tel: +48 42 635 45 12

Tel/Fax: +48 42 635 45 14

e-mail:

 

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail/WWW

Budynek/pokój

Konsultacje

prof. dr hab. Janusz Maszewski (Kierownik Katedry)

+48 42 635 45 12

D / cyt-9

pt.
11:00-13:00

dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof.

+48 42 635 42 03

D/cyt-5

śr.
10:00-11:30

dr hab. Justyna Polit, prof.

+48 42 635 47 36

D/cyt-11

śr.
11:00-12:30

dr hab. Katarzyna Popłońska, prof.

+48 42 635 47 34

D/cyt-6

czw.
12:00-13:30

dr hab. Dariusz Stępiński, prof.

+48 42 635 47 34

D/cyt-6

śr.
13:00-14:30

dr hab. Dorota Rybaczek, prof.


+48 42 635 47 35

D/cyt-8

wt.
13:00-14:30

dr hab. Agnieszka Wojtczak

+48 42 635 47 34

D/cyt-6

pn.
13:30-15:00

dr Konrad Winnicki

+48 42 635 45 14

 

www

D/cyt-4

 pn.
13:00-14:30

dr Aneta Żabka

+48 42 635 47 36

D/cyt-11

-

mgr Dorota Kasprzak

+48 42 635 45 14

D/cyt-7

prac. techn.

mgr Marta Gabryelczyk

+48 42 635 45 14

D/cyt-7

prac. techn.

 

Doktoranci:

Imię i nazwisko                       

Telefon

         e-mail

Budynek/pokój

Konsultacje

 mgr Marcelina Musiałek

+48 42 635 47 35 

 D/cyt-8

 -

 

 

Tematyka badań

 

 • rola topoizomeraz DNA w przebiegu replikacji DNA i mitozy u roślin,

 • określenie roli późnej replikacji heterochromatyny w specyfikacji regionów aktywności transkrypcyjnej,

 • transdukcja sygnału podczas indukcji i w przebiegu przedwczesnej kondensacji chromosomów,

 • badanie zdolności chromatyny typu PCC do kontynuacji replikacji w komórkach roślinnych i zwierzęcych,

 • badania ultrastrukturalne i immunocytochemiczne procesu spermiogenezy u Chara,

 • wpływ inhibitorów topoizomerazy II na proces spermiogenezy u Chara,

 • rola ER w procesie spermiogenezy u Chara,

 • indukcja asynchronicznej kondensacji chromatyny w warunkach stresu replikacyjnego,

 • struktura i funkcja lipotubuloidów i mikrotubul w syntezie lipidów i tworzeniu kutykuli,

 • badanie struktury, funkcji i aktywności transkrypcyjnej jąderek w komórkach merystematycznych korzeni siewek soi w warunkach stresu chłodu i podczas regeneracji,

 • rola cukrów oraz procesów fosforylacji i defosforylacji podczas przebiegu cyklu komórkowego w merystematycznych komórkach korzeni Vicia faba, Allium cepa

 • mechanizmy regulacji procesu determinacji płci i morfogenezy gametofitów paproci Anemia phyllitidis,

 • indukcja i mechanizm programowanej śmierci komórki w korzeniach bobiku (Vicia faba ssp. minor),

 • mechanizmy regulacji wzrostu i rozwoju komórek z udziałem hormonów roślinnych. 

 • chromatyna, chromatydy i chromosomy w przebiegu przedwcześnie indukowanych mitoz i ich zachowanie w podczas replikacji i podziału jądra.

 

 

Realizowane projekty

„Asynchroniczność przejścia G2-M w warunkach stresu replikacyjnego. Spolaryzowany przebieg kondensacji chromatyny w komórkach korzeni Allium cepa.”, czas realizacji: 2010-2013r., N N303 503038

"Chromatin, chromatids and chromosomes during the course of prematurely induced mitoses and their behavior within the second round of the nuclear replication and division", Nr projektu: POMOST/2011-4/8, czas realizacji: 2012-1015, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I, Działanie 1.2 - Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki.

„Udział szlaku kinaz MAP w odpowiedzi na stres replikacyjny i uszkodzenia DNA w merystematycznych komórkach  korzeni Vicia faba”. czas realizacji: 12.12.2011 – 11.01.2013r UMO-2011/01/N/NZ3/00146

 

 

Wybrane publikacje

 1. Byczkowska A., Kunikowska A., Kaźmierczak A., 2012, Determination of ACC-induced cell-programmed death in roots of Vicia faba ssp. minor seedlings by acridine orange and ethidium bromide staining. Protoplasma DOI: 10.1007/s 00709-012-0383-9
 2. Kwiatkowska M., Popłońska K., Wojtczak A., Stępiński D., Polit J.T., 2012a Lipid body biogenesis and the role of microtubules in lipid synthesis in Ornithogalum umbellatum lipotubuloids. Cell Biol Int36: 455-462
 3. Kwiatkowska M., Popłońska K., Stępiński D., Wojtczak A., Polit J.T., Paszak K., 2012b Lipotubuloids – structure and function; in Advances in Selected Plant Physiology Aspects, Ed. Montanaro G. and Dichio B.; Intech pp 365-388
 4. Polit J. T., Kaźmierczak A., Walczak-Drzewiecka A., 2012. Cell cycle-dependent phosphorylation of pRb-like protein in root meristem cells of Vicia faba. Protoplasma 249: 131-137.
 5. Polit JT., Ciereszko I., 2012. Sucrose synthase activity and carbohydrates content in relation to phosphorylation status of Vicia faba root meristems during reactivation from sugar depletion. J Plant Physiol. DOI: 10.1016/j.jplph.2012.04.017.
 6. Popłońska K., 2012 Occurence of calreticulin during the exchange of nucleohistones into protamine-type proteins in Chara vulgaris spermiogenesis. Protoplasma
 7. DOI 10.1007/s00709-011-0370-6 (on line 2011)
 8. Rybaczek D., Kowalewicz-Kulbat M., 2012, Relation of the types of DNA damage to replication stress and the induction of premature chromosome condensation. In: DNA Repair - New Research Directions (Ed. C. Chen) InTech - Open Access Publisher, Rijeka, Croatia ISBN: 980-953-307-746-3, pp 3-19.
 9. Stępiński D., 2012, Levels of DNA methylation and histone methylation and acetylation change in root tip cells of soybean seedlings grown at different temperatures. Plant Physiology and Biochemistry 61: 9-17
 10. Stępiński D., 2012, Nucleoar chromatin organization at different activities of soybean root meristematic cell nucleoli. Protoplasma DOI 10.1007/s00709-012-0456-9
 11. Żabka A., Polit J.T., Maszewski J., 2012,DNA replication stress induces deregulation of the cell cycle events in root meristems of Allium cepa. Annals of Botany, DOI:10.1093/aob/mcs215
 12. Winnicki K., Polit JT., Maszewski J., 2012, Increased transcription in hydroxyurea-treated root meristem cells of Vicia faba. Protoplasma
 13. Winnicki K., 2012, Behavior of RNAs transcripts during nucleolus assembly and disassembly in Vicia faba root meristematic cells under normal conditions and after colchicine treatment. Acta Physiol Plant, DOI:10.1007/s11738-012-0936-8
 14. Rybaczek D., Kowalewicz-Kulbat M., 2012, Relation of the types of DNA damage to replication stress and the induction of premature chromosome condensation. In: DNA Repair - New Research Directions (Ed. C. Chen) InTech - Open Access Publisher, Rijeka, Croatia ISBN: 980-953-307-746-3, pp 3-19.
 15. Rybaczek D., 2011, Eidetic analysis of the premature chromosome condensation process. In: DNA Repair (Ed. I. Kruman) InTech - Open Access Publisher, Rijeka, Croatia ISBN: 978-953-307-697-3, pp 185-204.
 16. Kaźmierczak A., 2010., Endoreplication in Anemia phyllitidis coincides with the development of gametophytes and male sex.Physiol Plant 138: 321–328
 17. Kaźmierczak A., 2010, Gibberellic acid and ethylene control male sex determination and development of Anemia phyllitidis gametophytes. W: Fernandez H, Revilla MA, Kumar A (red), Working with Ferns. Issue and Applications, ss 49-66.
 18. Kwiatkowska M., Stępiński D., Popłońska K., Wojtczak A., Polit J.T., 2010 „Elaioplasts” of Haemanthus albiflos aretrue lipotubuloids: cytoplasmic domains rich in lipid bodies entwined by microtubules. Acta Physiol Plant 32:1189-1196
 19. Stępiński D., 2010, Organization of the nucleoli of soybean root meristematic cells at different states of their activity. Micron 41:283-288
 20. Żabka A., Polit J.T., Maszewski J., 2010. Inter- and intrachromosomal asynchrony of cell division cycle events in root meristem cells of Allium cepa: possible connection with gradient of cyclin B-like proteins. Plant Cell Reports 29: 845–856.

 

Tematyka prac dyplomowych

Lista tematów prac magisterskich

 • „Rola retikulum endoplazmatycznego we wzroście gametofitów paproci Anemia phyllitidis”
 • „Rola kinetyny w długotrwałym wzroście siewek Vicia faba ssp. minor”
 • „Indukcja programowanej śmierci komórki (PCD) w korzeniach siewek bobiku (Vicia faba ssp. minor) z wykorzystaniem kinetyny”
 • „Wpływ stresu replikacyjnego na przebieg procesów mitotycznych w merystemach korzeni Allium cepa”.
 • „Indukcja przedwczesnej kondensacji chromosomów (PCC) w merystematycznych komórkach korzeni Allium cepa poddanych ciągłemu działaniu hydroksymocznika i kofeiny”.

 

Lista tematów prac licencjackich:

 • „Podstawowe mechanizmy regulacji liczby komórek w organizmach eukariotycznych”
 • „Cykl komórkowy i śmierć komórki jako podstawowe mechanizmy regulacji liczby komórek w organizmach eukariotycznych”
 • „Endoreduplikacja w pracach naukowych Katedry Cytofizjologii Uniwersytetu Łódzkiego”
 • „Nieinwazyjne metody oceny oocytów i embrionów ludzkich”
 • „Od jednej komórki do nowotworu”
 • „Endosymbiotyczne pochodzenie mitochondriów i chloroplastów.”