p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Informacje ogólne o Studiach Doktoranckich Biochemiczno-Biofizycznych

Kierownik Studiów - prof. dr hab. Mirosław Soszyński - tel. (42) 635-45-10

Tematyka realizowana przez doktorantów dotyczy m. in.:

  • molekularnych podstaw transformacji nowotworowej,
  • biochemii jądra komórkowego,
  • biochemii hemostazy i płytek krwi,
  • molekularnych podstaw procesu starzenia,
  • struktury biopolimerów,
  • biofizyki błon komórkowych,
  • badania mechanizmów związanych z wolnorodnikowymi uszkodzeniami komórek