p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Członkowie Rady Biznesu przy Wydz. BiOŚ, kadencja 2012-2016

Delia Cosmetics Sp. z o.o.
     Dyrektor ds Technologii Karol Brąszewski
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
     Prezes Zarządu dr Ewa Sadowska-Kowalska
i4ventures Sp. z o.o.
     Wiceprezes Bogusław Bartczak
Instytut Włókiennictwa
     Dyrektor Prof. nadzw. dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o. o.
     Zastępca Dyrektora Pionu Badań i Rozwoju dr Katarzyna Rogiewicz
Lek S.A. grupa Sandoz
     Prezes Zarządu Cristian Neculicioiu
     Członek Zarządu Paulina Pazio
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp.z o.o.
     Prezes Zarządu Andrzej Syczeń
Nepentes Pharma Sp. z o.o.
     Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Paweł Tomczak
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi
     Dyrektor mgr inż. Edward Janusz
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
     Dyrektor Kazimierz Perek
Sanator-bis S.C.
     Prezes Robert Głuchowski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
     Prezes Zarządu Tomasz Łysek
Województwo Łódzkie - Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
     Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
     Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
     Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hanna Jeżewska-Merc