p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Biotechnologia

Informacja o kierunku BIOTECHNOLOGIA na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

 

Informacje ogólne

Kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii było prowadzone dotychczas jako specjalność na kierunku Biologicznym. Od roku akademickiego 2006/2007 w miejsce dotychczasowej specjalności został utworzony kierunek Biotechnologia.

Kształcenie studentów na kierunku Biotechnologia jest prowadzone w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia - licencjackich z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów uzupełniających drugiego stopnia – magisterskich.

Studia I stopnia (licencjackie) są jednolite, bez podziału na specjalności. Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) są realizowane z oddzielnym naborem na trzy specjalności: Biotechnologię medyczną, Biotechnologię mikrobiologiczną i Biotechnologię roślinną.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim na wszystkie kierunki studiów są dostępne na stronach internetowych:

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują rzetelną i szczegółową wiedzę z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz zapoznają się z metodami używanymi w praktyce biotechnologii produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Absolwenci dwuletnich studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających), specjalizujący się w zakresie biotechnologii medycznej, biotechnologii mikrobiologicznej i biotechnologii roślinnej, uzyskują dodatkowo rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii.

Absolwenci kierunku biotechnologia są przygotowani do pracy w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego. Mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych, jednostkach związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach kontrolnych i badawczych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

 

Opracował: prof. dr hab. Jerzy Długoński,

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii UŁ,

tel.: 42 635-44-65

 

Zapraszamy na studia na kierunku
BIOTECHNOLOGIA
Uniwersytetu Łódzkiego