p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

 

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

autorskie studia tylko w UŁ

 

Drodzy Kandydaci na studia I stopnia,

    Wydział BiOŚ UŁ w roku 2017 wprowadził Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne do swojej oferty dydaktycznej jako kolejny autorski (unikatowy) kierunek studiów (po Biomonitoringu, Mikrobiologii i Genetyce).

Studia na tym kierunku można podjąć w Polsce tylko na naszym Wydziale.
Wydział BiOŚ UŁ oferuje ww. studia ze względu na wymóg wdrożenia biomonitoringu wynikający z dyrektyw Unii Europejskiej. Ze względu na nasilającą się antropopresję, a w jej konsekwencji zanieczyszczenie wód gleb i powietrza, konieczne staje się nie tylko identyfikowanie zagrożeń w oparciu o biomonitoring, ale także wdrażanie rozwiązań, które w naturalny sposób, bez nadmiernej ingerencji w środowisko, pozwoliłyby efektywnie chronić ekosystemy wodne i lądowe. Przykładem takich rozwiązań są biotechnologie ekologiczne, drugi komponent studiów, wykorzystujące naturalne procesy hydrologiczne, biologiczne i biogeochemiczne do regulacji dynamiki krążenia wody w krajobrazie i cykli biogeochemicznych.

Zachęcamy do studiowania na Wydziale, którego potencjał naukowy został oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako najwyższy spośród wydziałów biologicznych w Polsce.

Do zobaczenia już wkrótce,

Prof. dr hab. Andrzej Kruk

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;

dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ

Prodziekan ds. dydaktyki

oraz

dr  Natalia Ratajczyk

Pełnomocnik ds. kierunku Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne

 

   Załączniki:

  • Program studiów (pobierz plik)
  • Studiuj na wydziale biologicznym o najwyższym potencjale naukowym (pobierz plik)
  • Prezentacja Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska (pobierz plik)
  • Prezentacja Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (pobierz plik)