p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

20. Konferencja - DIAGMOL 2019

20. Konferencja

„Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii

– DIAGMOL 2019”

23 listopada 2019r., Aula Kryształowa SGGW w Warszawie

 

Szanowni Państwo,

23 listopada 2019r., w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, odbędzie się jubileuszowa 20. Konferencja Naukowa DIAGMOL 2019. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Tegoroczną konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, a także z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia PTNW.

Podczas konferencji wysłuchacie Państwo wykładów plenarnych, prezentujących nowe metody edycji genów i genomów, osiągnięcia diagnostyki molekularnej w chorobach nowotworowych, najnowsze poglądy na udział neutrofilów w przeciwzakaźnej odporności wrodzonej, oraz przedyskutowane zostaną potencjalne mechanizmy przeprogramowania odpowiedzi immunologicznej celem ograniczenia uszkodzeń w zakażeniach wirusowych.

Naszymi gośćmi będą:  prof. Barry T. Rouse, University of Tennessee, USA, prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz dr Nicole de Buhr, University of Veterinary Medicine, Hanover.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe. Serdecznie zapraszamy Uczestników do udziału w sesji plakatowej. Pozwoli to na zapoznanie się z tematyką i zakresem badań.

 

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie nadesłane prace zostały zaakceptowane do przedstawienia w formie plakatu podczas konferencji oraz do opublikowania w książce konferencyjnej. Autorów prac przesłanych na konferencję prosimy o przygotowanie plakatów w języku angielskim (max. wym.: szer. 70 cm x wys. 90 cm).

 

Komisja Naukowa oceni i zakwalifikuje do prezentacji ustnej 10 prac, które będą przedstawione podczas sesji Młodzi Naukowcy (maksymalny czas wystąpienia 10 min; prezentacja w języku polskim). Autorzy prac wybranych do prezentacji ustnej będą o tym powiadomieni drogą elektroniczną w osobnym komunikacie.

 

  • Wstęp na konferencję jest wolny (uczestnictwo bierne)
  • Koszt uczestnictwa dla PT uczestników publikujących swoje prace w książce konferencyjnej – 350 pln za publikację

 

KONTO KSIĘGOWE KONFERENCJI:

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

z dopiskiem subkonto 507-20-023400-R00027-99

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

 

W celu wystawienia przez naszą księgowość faktury prosimy o wypełnienie i odesłanie jako załącznika skanu formularza „dane do wystawienia faktury”, oraz przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kopii potwierdzenia dowodu wpłaty na konto konferencji.

 

WAŻNE:

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się wszystkich osób, które zamierzają wziąć udział w konferencji, zarówno czynnych jak i biernych uczestników. Pozwoli to organizatorom konferencji przygotować certyfikaty lub zaświadczenia dla osób uczestniczących w konferencji. Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji jest dostępny stronie internetowej www.diagmol2019.sggw.pl.

 

Jak co roku wystąpiliśmy do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z wnioskiem o możliwość przyznania punktów edukacyjnych. KIDL przyznała 2 punkty edukacyjne diagnostom laboratoryjnym uczestniczącym w konferencji. W dniu konferencji diagności laboratoryjni otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa oraz wpis do Kart Ciągłego Szkolenia.

 

Sekretariat konferencji DIAGMOL 2019 będzie czynny w Auli Kryształowej od godz. 8:30. Konferencja rozpoczyna się o godz. 10:00. Autorów nadesłanych prac prosimy o instalowanie plakatów przed rozpoczęciem konferencji lub podczas przerwy na kawę.

 

W załączeniu:

Formularz „dane do wystawienia faktury” oraz Program konferencji DIAGMOL2019

Tagi: