2020

 • dr hab. Tomasz Popławski, prof. UŁ z Katedry Genetyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. UŁ z Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska Wydziału BiOŚ UŁ

2019

 • dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Joanna Saluk-Bijak, prof. UŁ z Katedry Biochemii Ogólnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Michał Grabowski, prof. nadzw. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii  Wydziału BiOŚ UŁ

2018

 • dr hab. Agnieszka Marczak, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Medycznej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Tomasz Śliwiński, prof. nadzw. UŁ z Katedry Genetyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ

2017

 • dr hab. Małgorzata M. Posmyk, prof. nadzw. UŁ z Pracowni Ekofizjologii Roślin Wydziału BiOŚ UŁ

2016

 • dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nadzw. UŁ z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Wydziału BiOŚ UŁ

2015

 • dr hab. Aneta Koceva-Chyła, prof. nadzw. UŁ z Katedry Termobiologii Wydz. BiOŚ UŁ

2014

 • dr hab. Elżbieta Żądzińska, prof. nadzw. UŁ z Katedry Antropologii Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Andrzej Kruk, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydz. BiOŚ UŁ
 • dr hab. Katarzyna Woźniak, prof. nadzw. UŁ z Katedry Genetyki Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Magdalena Bryś, prof. nadzw. UŁ z Katedry Cytobiochemii Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Bożena Bukowska, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Skażeń Środowiska Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz, prof. nadzw. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydz. BiOŚ UŁ
 • dr hab. Mirosław Przybylski, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Piotr Zieliński, prof. nadzw. UŁ z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek, prof. nadzw. UŁ z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi
 • dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. nadzw. PWr z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. Tomasz Linkowski z Morskiego Instytutu Rybackiego Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

2013

 • dr hab. Barbara Klajnert, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Ogólnej Wydziału BiOŚ UŁ
 • dr Satisha Rainy z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

2011

 • dr hab. Krzysztof Polewski, prof. nadzw. z Katedry Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska, prof. nadzw. SGGW w Warszawie

2010

 • dr hab. Barbara Rakowska, prof. nadzw. UŁ

2009

 • dr hab. Regina Osiecka, prof. nadzw. z Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin UŁ
 • dr hab. Jacek Siciński, prof. nadzw. UŁ z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr hab. Mieczysław Puchała, prof. nadzw. UŁ z Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ

2008

 • dr hab. Piotr Frankiewicz, prof. nadzw z Katedry Ekologii Stosowanej UŁ
 • dr hab. Maria Skłodowska, prof. nadzw. z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin UŁ
 • dr hab. Mirosław Soszyński, prof. nadzw. z Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ
 • dr hab. Janusz Sarapuk, prof. nadzw z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

2007

 • doc. dr hab. Jarosław Dziadek z Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi
 • dr hab. Janina Gabrielska, prof. nadzw. z Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Szyszka, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • dr hab. Teresa Gabryelak, prof. nadzw z Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ 
 • dr hab. Krzysztof Opaliński, docent z Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym

2006

 • dr hab. Marian Podolak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego – dyscyplina biofizyka 
 • dr hab. Halina Kleszczyńska z Katedry Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu – dyscyplina biofizyka
 • dr hab. Andrzej Kononowicz z Zakładu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin Wydziału BiOŚ UŁ – dyscyplina biologia