PLANOWANE OBRONY

Marta Gellert:

 • "Phylogeny and diversity of deep-sea crustaceans of the family Typhlotanaidae Sieg, 1984 (Tanaidacea: Crustacea)" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Marty Gellert (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr M. Gellert – Dr hab. Ł. Michalczyk (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr M. Gellert – Dr hab. Ł. Kaczmarek (plik zostanie opublikowany wkrótce)


Anastazja Gręda:

 • "Zdolności reprodukcyjne dębu czerwonego Quercus rubra L. w obszarze introdukcji" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anastazji Grędy (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr A. Grędy – prof. D. Chmura (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr A. Grędy – prof. A. Gazda (plik zostanie opublikowany wkrótce)


Przemysław Tomczyk:

 • "Zmienność fenotypowa, różnorodność genetyczna oraz reakcje epigenetyczne w relacji do poziomu ploidalności u Festuca amethystina L. i F. tatrae (Czakó) Degen (Poaceae)" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Tomczyka (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. P. Tomczyka – prof. J. Mitka (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. P. Tomczyka – prof. M. Szczecińska (plik zostanie opublikowany wkrótce)


Patrycja Paciorek:

 • "Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Paciorek (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr P. Paciorek – Dr hab. K. Sobierajska (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr P. Paciorek – Dr hab. K. Dziendzikowska (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr P. Paciorek – Dr hab. K. Brzóska (plik zostanie opublikowany wkrótce)

Anna Barańska:

Patrycja Gralewska:

Agata Zakrzewska:

Wojciech Frątczak

Aleksandra Szustka:

Anastazja Poczta:

Ewelina Sochacka:

Gabriela Gajek:

 • "Modulowanie biologicznej aktywności irinotekanu i jego metabolitu (SN38) przez ester fenyloetylowy kwasu kawowego (CAPE) w badaniach in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr Gabrieli Gajek (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr G. Gajek – prof. E. Brzeziańska-Lasota (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr G. Gajek – prof. J. Kwaśniewska (plik zostanie opublikowany wkrótce)

Jakub Lach:

 • "Charakterystyka bioróżnorodności i potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów halofilnych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Lacha (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. J. Lacha – prof. D. Bartosik (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. J. Lacha – prof. A. Kalwasińska
 • Recenzja pracy mgr. J. Lacha – prof. W. Kamysz (plik zostanie opublikowany wkrótce)

Paweł Napora:

 • "Kompensacja komunikacji nerwowo-odpornościowej po zahamowaniu aktywności cyklooksygenaz" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Napory (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. P. Napory – prof. R. Djavadian (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. P. Napory – prof. A. Gajewska (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. P. Napory – prof. J. Zawilska (plik zostanie opublikowany wkrótce)

Mateusz Wala:

 • "Wpływ typu gleb i pierwiastków na kiełkowanie i wzrost roślin piaszczystych muraw bezwapiennych i kserotermicznych muraw wapieniolubnych" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Wali (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Wali – prof. Z. Szeląg (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Wali – prof. G. Woźniak  (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Wali – prof. Z. Kącki (plik zostanie opublikowany wkrótce)

Michał Juszczak:

 • "Ocena właściwości biologicznych kompleksów rutenu w badaniach in vitro" - informacja o obronie rozprawy doktorskiej mgr. Michała Juszczaka (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Streszczenie (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Juszczaka – prof. E. Brzeziańska-Lasota (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Juszczaka – prof. M. Dobrzyńska  (plik zostanie opublikowany wkrótce)
 • Recenzja pracy mgr. M. Juszczaka – prof. A. Nowak (plik zostanie opublikowany wkrótce)