BiOŚ: 

    UŁ: 

W dniu 16 października 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek nauko...
REKRUTACJA TRWA NADAL na wskazane niżej kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!...
Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż w Łodzi...
Młodych naukowców zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu FNP Start i Instrukcją przygotowania wniosku, umieszczonymi na stronie programu h...
p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31