p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Rada Wydziału

Profesorowie, profesorowie uczelni oraz pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego pobierz listę Pracownicy emerytowani W. BiOŚ UŁ...
Terminy Rad Wydziału oraz Posiedzeń Komisji ds. Stopni Naukowych na Wydziale BiOŚ UŁ: 29.10.2019 26.11.2019 10.12.2019* 04.02.2020* 25.02.2020 31.03...
Rada Wydziału BiOŚ UŁ na posiedzeniu w dniu 30.10.2012 roku powołała następujące komisje Wydziałowe: Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich -...
.
.