p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Rada Wydziału

Terminy Rad Wydziału oraz Posiedzeń Komisji ds. Stopni Naukowych na Wydziale BiOŚ UŁ: 29.10.2019 26.11.2019 10.12.2019* 04.02.2020* 25.02.2020 31.03...
Rada Wydziału BiOŚ UŁ na posiedzeniu w dniu 30.10.2012 roku powołała następujące komisje Wydziałowe: Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich -...
.
.
Profesorowie, profesorowie uczelni oraz pracownicy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego pobierz listę Pracownicy emerytowani W. BiOŚ UŁ...