Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Zarządzenie Rektora nr 54

Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 19.04.2011 r. dotyczy między innymi umieszczenia w suplemencie do dyplomu informacji o dodatkowych praktykach nieobligatoryjnych odbywanych przez studentów w trakcie trwania studiów, organizowanych za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Informacje będą dotyczyć tego, gdzie student odbył nieobligatoryjną praktykę zawodową oraz w jakim terminie. Obowiązek ten wchodzi w życie od 1 października 2011. 
Wpisu do systemu USOS będą dokonywali pracownicy Akademickiego Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie dokumentów przedstawionych przez studenta. 

dr hab. Katarzyna Woźniak, prof. nadzw. UŁ
Prodziekan Wydziału BiOŚ