p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Zaproszenie na warsztaty biodemograficzne z cyklu Warsztatów antropologicznych im. Prof. J.Charzewskiego

 

Szanowni Państwo,

Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Antropologicznym serdecznie zapraszają na  XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego, które w bieżącym roku mają charakter warsztatów biodemograficznych i są zatytułowane

 

„Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami”,

które odbędą się 18 listopada 2016 roku w Łodzi w godzinach 10.30-15.30

na terenie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (Aula w budynku D, ul. Pomorska 141/143, 90-237 Łódź, wejście od ul. Matejki).

Organizacja warsztatów naukowych zyskała wsparcie z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) PAN.

Tematyka warsztatów

Różne  czynniki  natury ekologicznej (środowiskowej),  epidemiologicznej, społecznej i gospodarczej zmieniały strukturę demograficzną dawnych populacji ludzkich, wpływając tym samym na przemiany ich stanu i dynamiki biologicznej. Zjawiska te bada, z powodzeniem, biodemografia (zwana też niekiedy antropologią demograficzną).

Biodemografia wykazuje wiele punktów stycznych z demografią i demografią historyczną, cele ma jednak inne. Zmiany struktury demograficznej nieuchronnie pociągają za sobą zmiany częstości genów w pulach genowych populacji. Tym samym, biodemografia wydatnie przyczynia się do odtwarzania i wyjaśniania mikroewolucji człowieka. Odgrywa więc niepoślednią rolę w ważnych badaniach biologicznej historii naszego gatunku. Ze względu na specyfikę i ograniczony charakter materiałów, które stanowią podstawę jej dociekań, wymaga ona często specyficznego warsztatu metodycznego.

Rekonstrukcje, które tworzy byłyby jednak niepełne bez udziału demografii i demografii historycznej, a także historii, zwłaszcza historii gospodarczej, ekologii, epidemiologii i genetyki. Rodzi to potrzebę szerokiego dyskursu przedstawicieli tych dyscyplin naukowych oraz potrzebę współpracy interdysyplinarnej.

Program warsztatów

10.30 – 10.40  Rozpoczęcie

10.40 – 12.10  Część I. Wielkość rodziny i płodność - możliwości rekonstrukcji

10.40 – 11.10  Historia rodziny i metody  rekonstrukcji rodzin w demografii historycznej –  Cezary Kuklo

11.10 – 11.40  Źródła do rekonstrukcji struktury chłopskich i szlacheckich gospodarstw  domowych na  ziemiach polskich w XVII i XVIII wieku – Michał Kopczyński

11.40 – 12.10  Metody odtwarzania płodności w populacjach lokalnych – Alicja Budnik, Maciej Henneberg

12.10 – 12.30  Dyskusja

12.30 – 12.50  Przerwa kawowa

12.50 – 14.20  Część II. Biologia dawnych populacji ludzkich w świetle badań genetycznych i źródeł archiwalnych

12.50 – 13.20  Wykorzystanie aDNA do badań zróżnicowania dawnych populacji ludzkich – Paulina Borówka, Daniel Fernandes, Ryszard Grygiel, Wiesław Lorkiewicz, Błażej Marciniak, Elżbieta Żądzińska, Ron Pinhasi, Dominik Strapagiel

13.20 – 13.50  Genealogia w świetle badań tradycyjnych źródeł archiwalnych i współczesnego DNA – Łukasz Lubicz-Łapiński

13.50 – 14.20  Możliwości odtwarzania struktury genetycznej populacji na podstawie źródeł historycznych– Alicja Budnik

14.20 – 14.40  Dyskusja

14.40 – 15.10  Biologiczne konsekwencje zmian w strukturze i dynamice demograficznej populacji ludzkich – Maciej Henneberg

15.10– 15.30   Dyskusja i zakończenie

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

 

Serdecznie  zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Plakat1.83 MB