p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Pani Profesor dr hab. Zofia Walter

 

Z głębokim żalem i smutkiem

żegnamy

Panią Profesor dr hab. Zofię Walter

 

wybitną Uczoną, wspaniałego Nauczyciela akademickiego

i Wychowawcę wielu pokoleń studentów.

 

Rodzinie Zmarłej

składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Pracownicy, doktoranci i studenci

Instytutu Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 lipca (piątek)

o godz. 12:30 na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim

przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi.