p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

X Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

Studenci, Doktoranci,

 

Przykładem lat poprzednich ruszyła rejestracja na X Sesję Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików, która jest przeglądem osiągnięć naukowych oraz forum wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych zajmujących się problematyką chemiczną na terenie Łodzi. Spotkanie to corocznie gromadzi kilkuset studentów i doktorantów oraz ich promotorów.

 

UWAGA,

Studenci (studiów II stopnia, magistranci) kierunków chemicznych oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska mogą zaprezentować rezultaty swoich badań w formie plakatów. Każdy Student zobowiązany jest do przygotowania 3-5 minutowej ustnej prezentacji wyników badań przy plakacie. Organizatorzy przewidują liczne nagrody za najlepsze wystąpienia.

 

Każdy Student proszony jest także o poinformowanie o zgłoszeniu swojego udziału w X Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dr hab. Katarzynę Dzitko, prof. UŁ drogą mailową katarzyna.dzitko@biol.uni.lodz.pl do dnia 07/05/19.

 

UWAGA,

Doktoranci, którzy chcą przedstawić wyniki swoich badań w pierwszej kolejności zgłaszają chęć udziału w X Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików do Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dr hab. Katarzyny Dzitko, prof. UŁ. drogą mailową katarzyna.dzitko@biol.uni.lodz.pl do dnia 26/04/19.

Wśród zgłoszonych kandydatów zostanie wytypowana w drodze konkursu przez Kolegium Dziekańskie jedna osoba, która w nagrodę przedstawi swoje wyniki podczas prezentacji ustnej.

 

Terminy: 

8 kwietnia – otwarcie naboru abstraktów i rejestracji 

7 maja – zamknięcie naboru

4 czerwca – Sesja

 

Więcej informacji pod linkiem: http://sesjachemikow.p.lodz.pl/index.php