p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Uzyskane stopnie doktora habilitowanego w latach 2011-2015

W roku 2015 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2014 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

W roku 2013 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 

W roku 2012 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

 

W roku 2011 na Wydziale BiOŚ UŁ stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:

  • dr Joanna Grabowska z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr Joanna Żelazna-Wieczorek z Katedry Algologii i Mikologii UŁ
  • dr Paweł Kaszycki z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Rolniczego im H. Kołłątaja w Krakowie
  • dr Jeremii Kołodziejek z Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ
  • dr Tomasz Popławski z Katedry Genetyki Molekularnej UŁ
  • dr Beata Sadowska z Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ
  • dr Tomasz Śliwiński z Katedry Genetyki Molekularnej UŁ