Maj

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Szkolenie BHP dla praktykantów

Uprzejmie informuję, że studenci, którzy będą odbywali praktyki w obrębie struktur Uniwersytetu Łódzkiego (dotyczy to także praktyk odbywanych przez studentów na swoich macierzystych wydziałach) szkolenie BHP powinni odbyć w pierwszym dniu praktyki w Inspektoracie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UŁ, ul. Piramowicza 3, pok. 3 lub 9. Na szkolenie należy zgłosić się o godz. 10 lub 12.


Dr hab. Maciej Bartos, prof. UŁ 
Prodziekan Wydziału BiOŚ