p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje na temat warunków przyznawania stypendiów Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitnie osiągnięcia dla studentów, na rok akademicki 2017/2018, wzór wniosku dla studenta.

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

Wnioski o stypendium Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitnie osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać w jednym egzemplarzu do Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. Pilarskiego 14/16 (pok. 12) w terminie do dnia 7 września 2017 r.